6 năm trước

62 ngành đào tạo trình độ đại học được tuyển sinh trở lại

Theo thông tin từ Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 5/3, sau khi thông báo 207 ngành đào tạo trình độ đại học phải dừng tuyển sinh do không đáp ứng điều kiện quy định, Bộ đã nhận được báo cáo giải trình của gần 30 trường và nhận được đề nghị được tuyển sinh trở lại của khoảng 100 ngành đào tạo.


(Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Đến thời điểm này đã có 62 ngành được phép tuyển sinh trở lại.

Căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định việc này là dựa trên báo cáo giải trình của các trường, đề nghị của Bộ, ngành chủ quản và kết quả rà soát đối chiếu với hệ thống dữ liệu giảng viên của Bộ.

Những ngành được tuyển sinh trở lại đa số thuộc khối ngành văn hóa, nghệ thuật và ngôn ngữ nước ngoài do tính đặc thù và thực tế lực lượng giảng viên còn mỏng của những ngành này. Một số trường cũng đã sắp xếp, quy hoạch lại đội ngũ giảng viên giữa các ngành đào tạo, hoặc tuyển dụng bổ sung giảng viên có trình độ theo yêu cầu. Có trường sai sót trong báo cáo đợt trước, báo cáo lại và được Bộ xác minh.

Việc cho phép một số cơ sở đào tạo các ngành văn hoá nghệ thuật hay ngôn ngữ nước ngoài được áp dụng linh hoạt các biện pháp để huy động đội ngũ giảng viên cơ hữu trong giai đoạn 2014-2017 là giải pháp hỗ trợ các trường trong giai đoạn quá độ chứ không giảm điều kiện về chất do đặc thù đào tạo của những ngành này.

Việc cho phép này cũng là theo đề nghị của Bộ chủ quản như Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, là cơ quan quản lý trực tiếp của các trường với cam kết sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho các cơ sở trực thuộc phát triển đội ngũ giảng viên trong giai đoạn quá độ để đảm bảo đủ điều kiện giảng viên cơ hữu theo đúng quy định.

Ngọc Anh
theo TTXVN

Từ khóa: