8 năm trước

"88 ngày dễ dàng hơn cho mọi dự định" với ngân hàng HSBC

Từ ngày 03/04 đến 29/06/2012 Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC ( Việt Nam) tổ chức chương trình “HSBC ưu đãi lớn - 88 ngày dễ dàng hơn cho mọi dự định” đối với tất cả khác hàng tham gia vay tiền mua nhà, mua ô tô… cùng các ưu đãi hấp dẫn khác.

Từ ngày 03/04 đến 29/06/2012 Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC ( Việt Nam) tổ chức chương trình “HSBC ưu đãi lớn - 88 ngày dễ dàng hơn cho mọi dự định” đối với tất cả khác hàng tham gia vay tiền mua nhà, mua ô tô… cùng các ưu đãi hấp dẫn khác.

Cũng trong thời gian này HSBC còn tổ chức thêm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn khác. Mọi thông tin chi tiết xem tại website: www.hsbc.com.vn

Theo HSBC

 

Từ khóa: