Thứ ba, 05/12/2017 14:08

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2017

Riêng trong tháng 11/2017, khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam ước đạt 348.733 lượt, khách Hàn Quốc ước đạt 224.056 lượt.

0 Bình luận
List Comment


0/1000