3 năm trước

Ba trường hợp đặc biệt tuyển thẳng vào Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhưng có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự, thí sinh là người khuyết tật, thí sinh là người nước ngoài là những trường hợp được tuyển thẳng vào Đại học Bách Khoa nếu có đủ các điều kiện.


Thí sinh tham gia xét tuyển ĐH Bách Khoa năm 2016.

Theo Quy định tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 được Đại học Bách Khoa ban hành mới đây, ngoài những thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thí sinh trong đội tuyển tham dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế và thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Đại học Bách Khoa cũng quy định 3 trường hợp đặc biệt được xét tuyển thẳng.

Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học theo ngành đã trúng tuyển trước đây.

Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có kết quả học tập THPT từng năm đạt loại khá trở lên thì được tuyển thẳng vào học một ngành do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở xem xét kết quả học tập THPT của thí sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành.

Đối với thí sinh là người nước ngoài, đã tốt nghiệp THPT và có nguyện vọng học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa sẽ căn cứ kết quả học tập THPT của thí sinh (bảng điểm), năng lực tiếng Việt và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

Theo VNM - PL.XH

Từ khóa: