7 năm trước

Bài văn nhiều chữ 'T' nhất

Hai sinh viên khoa ngữ văn đố nhau: "Đố cậu làm được một bài văn dài thật dài mà có toàn chữ T".

Hai sinh viên khoa ngữ văn đố nhau: "Đố cậu làm được một bài văn dài thật dài mà có toàn chữ T".

- Cái này thì tớ chịu cậu à. Thế cậu thử làm tớ xem.

- Thiếu tá trên trực thăng tỉa từng tên tạch tạch tạch... tạch...tạch...tạch...

- !!!!!

Theo vnexpress

Từ khóa: