9 năm trước

Bé cái nhầm

- Alô! Em ơi cho anh hỏi anh Tuấn có nhà không?

- Alô! Em ơi cho anh hỏi anh Tuấn có nhà không?

- Dạ không.

- Em cho anh nhắn Tuấn là cái Vân có thai rồi lo mà chuẩn bị đưa nó đi đi.

- Dạ. Xin lỗi cho biết tên người nhắn được không?

- À Anh tên Hưng cưng ạ. Giọng em dễ thương quá cơ, iêu rồi đấy. Mà em là gì của Tuấn vậy?

- Dạ, em là... má của nó...

- Ặc ặc...

Sưu tầm

Từ khóa: