8 năm trước

BIDV lãi hợp nhất hơn 3.199 tỷ đồng sau kiểm toán 2011

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011.

BIDV có kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM không muộn hơn quý 3/2012.

Cụ thể, trong năm 2011, thu nhập lãi thuần của BIDV đạt gần 12.639 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2010 (9.191 tỷ đồng). Hoạt động dịch vụ đạt 2.157 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước (1.776 tỷ đồng), kinh doanh ngoại hối đạt 314 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước (288,6 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trong năm 2011, BIDV lỗ gần 418 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán, tăng mạnh so với mức lỗ năm 2010 (-290 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, BIDV chi hơn 6.652 tỷ đồng cho chi phí hoạt động, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 4.844 tỷ đồng, gấp hơn 2,7 lần so với mức trích lập 2010 (1.764 tỷ đồng).

Năm 2011, lợi nhuận sau thuế của BIDV đạt 3.199 tỷ đồng, giảm 15%, tương ứng 561 tỷ đồng so với năm 2010 (3.760 tỷ đồng).

Tại thời điểm 31/12/2011, tổng tài sản đạt 405.755 tỷ đồng, tăng 11% so với thời điểm 30/12/2010. Huy động từ khách hàng đạt hơn 240.507 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2010 (244,7 tỷ đồng); dư nợ cho vay đạt 288.079 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2010 (gần 249 tỷ đồng).

Tại ngày 31/12/2011, BIDV có 5 công ty con gồm: Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV BIDV (BLC); Công ty TNHH Quản lý Nợ và Khai thác tài sản BIDV (BAMC) và Công ty TNHH BIDV Quốc tế (BIDVI) do BIDV nắm giữ 100%; Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) do BIDV nắm giữ 88,12% và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC) do BIDV nắm giữ 88,30%.

Hà Anh
Theo VnEconomy

Từ khóa: