khoảng 1 năm trước

Bình Phước: Người trồng điều bất lực với sâu bệnh

Như chúng tôi đã phản ánh trong các chương trình trước đây về những bất cập trong việc hỗ trợ nông dân trồng điều tại tỉnh Bình Phước. Vụ việc đang được tỉnh kiểm tra, và người dân chỉ biết chờ đợi. Thế nhưng tình trạng sâu bệnh lại không hề chờ đợi, và những cây điều thì ngày càng xơ xác.

Theo VTV24
Từ khóa: