8 tháng trước

Buông lỏng quản lý trong lĩnh vực khoáng sản, 2 nguyên Chủ tịch tỉnh Lào Cai bị xem xét xử lý

Thanh tra Chính phủ cho rằng, để xảy ra những sai phạm trong lĩnh vực khoáng sản tại Lào Cai, cần tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm túc theo thẩm quyền đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong đó có 2 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo Đời sống Tiêu dùng số 259 có bài viết “Thanh tra Chính phủ “vạch mặt chỉ tên” loạt sai phạm trong quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản ở Lào Cai”, theo đó, tại Thông báo số 901/TB-TTCP Thanh tra Chính phủ đã kết luận nhiều vấn đề sai phạm trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2005 - 2015.

Kết luận nêu rõ, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, tuy đã được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, khuyết điểm, vi phạm ở hầu hết các khâu từ quy hoạch khoáng sản, cung cấp thông tin về quy hoạch và giới thiệu địa điểm dự án, thấm định dự án đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép khai thác khoáng sản, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất liên quan đến hoạt động khoáng sản và thực hiện nghĩa vụ tài chính như: tiền thuê đất, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường; gây thất thu ngân sách Nhà nước.

1:Ông Nguyễn Thành Sinh, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào  Cai giai đoạn 2009 - 2012. Ảnh: TNMT
Ông Nguyễn Thành Sinh, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2012. Ảnh: TNMT

Việc quản lý và khai thác khoáng sản thiếu chặt chẽ, nhất là việc chấp hành chính sách, pháp luật về hoạt động khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, quản lý tài chính thiêu chặt chẽ, có nhiều dự án đầu tư về khoáng sản không hiệu quả, dẫn đến nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc quản lý và khai thác khoáng sản, gây lãng phí tài nguyên và khoáng sản của Nhà nước.

Hiệu quả kinh tế cho Nhà nước từ hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian qua đạt thấp.

Trách nhiệm của người đứng đầu

Từ những sai phạm và khuyết điểm trên TTCP đã chỉ rõ, trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách; Giám đốc các Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ông Mai Đình Định, nguyên Giám đốc Sở TN&MT Lào Cai. Ảnh Báo Lào Cai

Cụ thể, theo nội dung kết luận của TTCP, giai đoạn từ năm 2008-2011, UBND tỉnh Lào Cai không ban hành quyết định tính hệ số quy đổi khối lượng từ quặng thành phẩm hoặc quặng tuyển ra quặng nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường, gây thất thoát ngân sách nhà nước, vi phạm quy định của Chính phủ và thông tư của Bộ Tài chính.

Qua thanh tra tại 6 chủ đầu tư, đã phát hiện việc quản lý nguồn thu tài chính từ hoạt động khoáng sản đang còn nhiều khuyết điểm, vi phạm, gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền trên 95,2 tỷ đồng.

“Giai đoạn 2007-2015, tỉnh Lào Cai đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản và giao đất tại 13 dự án, diện tích vượt so với quy hoạch 196,77 ha vào đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp và các loại đất khác; có 11 dự án khai thác khoáng sản nằm ngoài quy hoạch với diện tích 65,4ha.”- Thông báo số 901 của Thanh tra chính phủ nêu rõ.

Ông Nguyễn Văn Vịnh là Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2010 -2013). Hiện, ông Vịnh hiện là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (Ảnh: Báo Lào Cai)

Đối với Công ty Apatit Việt Nam, Thanh tra Chính phủ kết luận một số khai trường đã khai thác nhiều năm, nhưng đến thời điểm thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa thực hiện việc cắm mốc và bàn giao mốc giới tại một số khu vực khai thác, vi phạm Luật Khoáng sản. Công ty này vẫn khai thác quặng Apatit tại một số khai trường khi giấy phép khai thác đã hết hạn khai thác.

UBND tỉnh Lào Cai cho phép Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama thực hiện dự án nhà hàng, khách sạn, nhưng thực tế khai thác Apatit trái phép, vi phạm Điều 65, 67 Luật Khoáng sản năm 2010.

Theo Thanh tra Chính phủ, để xảy ra sai phạm này, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch phụ trách và Giám đốc Sở TN-MT, Xây dựng thời kỳ này phải chịu trách nhiệm chính.

Được biết, năm 2015, Giám đốc Sở Xây dựng là ông Trịnh Xuân Trường. Hiện tại, ông Trường vẫn đảm đương chức vụ này.

Cùng giai đoạn này, ông Nguyễn Thành Sinh là Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai. Ông Nguyễn Thành Sinh trước đó là Phó Giám đốc Sở TN&MT Lào Cai được bầu giữ chức Giám đốc Sở TN&MT Lào Cai. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/4/2015.

Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trong giai đoạn từ 2005 - 2015 là các ông Nguyễn Hữu Vạn (giai đoạn 2006 - 2010) và ông Nguyễn Văn Vịnh (giai đoạn 2010 -2013). Ông Vịnh hiện là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Kiểm điểm, kỷ luật, công an vào cuộc điều tra

Đối với các nội dung liên quan đến dự án của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại LiLama, TTCP yêu cầu xác định trách nhiệm và tiến hành kiếm điếm nghiêm túc theo thấm quyền đối với Lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, cá nhân có liên quan trong việc cho phép Công ty thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng và chủ trương cho tận thu, thu gom quặng apatit, nhưng không kiếm tra bảo đảm việc khai thác, tận thu theo đúng quy định của pháp luật.

Xác định trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2009-2012.

Chỉ đạo cơ quan Công an tỉnh tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật về những sai phạm trong việc Công ty tận thu, thu gom khoáng sản.

Xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi diện tích đất 3,77 ha đã cấp cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại LiLama, do vi phạm về tiến độ thực hiện dự án xây dựng khách sạn nhà hàng theo quy định tại điếm I, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai nărn 2013.

Yêu cầu công ty Công ty TNHH Xây dựng Thương mại LiLama hoàn nguyên trên diện tích đât đã tận thu, thu gom apatit theo quy định của pháp luật.

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Công Minh - Hà Đương
Theo
Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: