7 năm trước

Cả nước có hơn 1.000 điểm ô nhiễm hóa chất

Theo kết quả điều tra, thống kê của Bộ Tài nguyên & Môi trường, thời điểm hiện nay cả nước đã phát hiện 1.153 điểm ô nhiễm môi trường hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu.

Theo kết quả điều tra, thống kê của Bộ Tài nguyên & Môi trường, thời điểm hiện nay cả nước đã phát hiện 1.153 điểm ô nhiễm môi trường hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu.

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An có số lượng các kho thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu lớn nhất trong cả nước với 913 điểm từ thời kỳ chiến tranh và bao cấp để lại. Trong đó có 177 điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đáng lo ngại là thuốc bảo vệ thực vật là những hợp chất hữu cơ có độc tố cao, khó phân hủy sinh học, có thể theo nước mưa ngấm sâu vào nguồn nước sinh hoạt hoặc tiềm tàng trong không khí, thức ăn, nước uống sinh hoạt hàng ngày, là một trong những tác nhân gây ung thư điển hình.  


Hiện cả nước có nhiều điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Ảnh: Phan Chính)

Trong đó, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng có tới 31 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật, hầu hết từ thời chiến tranh. Trong đó có 2 khu vực bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng là khu vực xung quanh kho thuốc bảo vệ thực vật tại thôn Bảo Lộc, xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà và thôn Chiến Thắng, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc.  

Qua phân tích mẫu đất tại 59/289 kho hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu và khu vực xung quanh kho chứa do Tổng cục Môi trường tiến hành, hàm lượng Lindan vượt dao động từ 3 đến 1.025,9 lần, hàm lượng DDT vượt từ 5 đến 20.500 lần so với QCVN 15:2008/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Còn tại 267/864 khu vực ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu cho thấy hàm lượng DDT vượt QCVN 15:2008/BTNMT dao động từ 1 đến 14438,7 lần. 

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu gây ra, ngày 21/10/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1964/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước.

Theo đó, từ năm 2010 đến 2015 tập trung xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tại 240 điểm tồn lưu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng của 15 tỉnh, thành phố. Từ năm 2016 đến 2025, tiếp tục điều tra, xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tại 95 điểm tồn lưu còn lại của 9 tỉnh, thành phố. 

Mới đây, trong Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 2/9/2012 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015 cũng đã đưa mục tiêu xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện 100 khu vực bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu gây ra.

Đây là nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong việc xử lý, phục hồi môi trường tại các khu vực môi trường bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật gây ra đang ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng và cả thế hệ mai sau.

 Thanh Đình
theo Người đưa tin


Từ khóa: