4 tháng trước

Các công ty con của SHB hoạt động ra sao trong năm 2018?

4 công ty con trong đó có một công ty tài chính tiêu dùng mới đi vào hoạt động đã mang về hơn 240 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế cho SHB trong năm 2018.

Các công ty con của SHB hoạt động ra sao trong năm 2018? - Ảnh 1.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

Theo báo cáo tài chính vào cuối năm 2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) có 4 công ty con với tỉ lệ sở hữu cổ phần của ngân hàng đều là 100% gồm một công ty quản lí nợ và khai thác tài sản, một công ty tài chính và hai ngân hàng con tại Lào và Campuchia. 

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lí nợ và khai thác tài sản SHB (SHBAMC) chính thức hoạt động vào tháng 12/2009 nhằm hỗ trợ ngân hàng trong hoạt động xử lí nợ, quản lí tài sản,...Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của công ty đạt 139 tỉ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 73,35 tỉ đồng.

Công ty Tài chính TNHH MTV SHB (SHB FC) hay công ty tài chính tiêu dùng SHB được thành lập năm 2016 từ Công ty tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel (VVF) với vốn điều lệ là 1.000 tỉ đồng.

Vào quí III/2018, công ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh với thương hiệu SHB Finance. Tính đến cuối năm 2018, SHB Finance có 1.149 nhân viên với hơn 90.000 khách hàng và dư nợ cho vay trên 709 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 11,1 tỉ đồng.

Ngân hàng TNHH MTV SHB Lào có vốn điều lệ là 50 triệu USD, đến cuối năm 2018 ngân hàng đã có 3 điểm giao dịch tại Lào. Sau 7 năm đi vào hoạt động đến 31/12/2018, tổng tài sản SHB Lào đạt 1.650 tỉ Kíp, tăng 30,2% so với năm 2017, dư nợ đạt 792 tỉ Kíp, tăng gần 40%. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 27,6 tỉ Kíp, tương đương 80 tỉ đồng, tăng 61%.

Ngân hàng TNHH MTV SHB Campuchia có vốn điều lệ là 75 triệu USD. Tính đến hết năm 2018, SHB Campuchia có 5 điểm giao dịch tại Campuchia, 60 cán bộ nhân viên. Tổng tài sản đạt 288 triệu USD, tăng 17% so với năm 2017 trong đó dư nợ khách hàng đạt 242 triệu USD, tăng 26,8%. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 3,4 triệu USD tương đương 79 tỉ đồng.

Như vậy, tổng lợi nhuận trước thuế từ các công ty con của SHB trong năm 2018 là 243,45 tỉ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, SHB có lãi trước thuế năm 2018 đạt 2.086 tỉ đồng, tăng 8,4% so với năm trước, hoàn thành kế hoạch năm (2.050 tỉ đồng). Lãi ròng của ngân hàng đạt 1.666 tỉ đồng, tăng 8,3%. Đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 323.339 tỷ đồng, tăng 13,1% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,5% đạt 214.001 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2019, SHB tiếp tục đưa ra đề xuất thành lập ngân hàng con 100% vốn đầu tư  tại Bờ Biển Ngà hoặc góp vốn vào một tổ chức tín dụng tại đây để mở rộng vào thị trường Châu Phi.

Trúc Minh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: