10 tháng trước

Cân nhắc việc NH cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Thu Trang (Quảng Ngãi) đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, cần cân nhắc quy định ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng là người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế.

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Thu Trang (Quảng Ngãi) đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, cần cân nhắc quy định ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng là người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế.

Đại biểu Phạm Thị Thu Trang (Quảng Ngãi) phát biểu tại hội trường

Thảo luận ở hội trường Quốc hội chiều ngày 15/11 về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) liên quan đến khoản 2 Điều 98 các ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng là người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế, đại biểu Phạm Thị Thu Trang (Quảng Ngãi) cho rằng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ tham gia trong hoạt động quản lý thuế.

Tuy nhiên, theo đại biểu Phạm Thị Thu Trang đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, cần cân nhắc quy định ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng là người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế bao gồm thông tin về mở tài khoản, số tài khoản, cùng với mã số thuế của người nộp thuế. Đồng thời, cung cấp thông tin của người nộp thuế theo yêu cầu, gồm thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản của người nộp thuế được nêu tại khoản 2 Điều 27.

“Theo tôi, quy định như trên là chưa phù hợp vì yêu cầu bảo đảm bí mật thông tin khách hàng là nguyên tắc bảo mật thông tin của ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng." - đại biểu thuộc đoàn Quảng Ngãi nói.  Luật này quy định: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và được sự chấp thuận của khách hàng.

Do vậy, theo đại biểu Phạm Thị Thu Trang, cần có sự hài hòa giữa hai quy định này để không làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của ngân hàng, để tránh lạm dụng trong việc yêu cầu cung cấp thông tin dẫn đến ngân hàng vi phạm pháp luật.

“Ban soạn thảo cần nghiên cứu quy định rõ các trường hợp cung cấp thông tin, thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin và đặc biệt là theo quy định chặt chẽ việc khấu trừ tiền trong tài khoản để nộp thuế để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản của công dân”, nữ đại biểu đề nghị.

Theo Thời báo Ngân hàng

Từ khóa: