2 tuần trước

Cần xây dựng các quy định bảo đảm an ninh nguồn nước

Bảo đảm an ninh nguồn nước, các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan sẽ tiến hàng giám định liên tục nếu kết quả đạt tiêu chuẩn, thông báo cho người dân đảm bảo chất lượng.

Theo TTXVN
Từ khóa: