4 tháng trước

Cấp phép nghiêm ngặt mua bán rượu, bia?

Theo bộ y tế hầu hết các gia đình đều có người sử dụng rượu bia. Đây là một trong những tác nhân ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, cần có những quy định nghiêm ngặt việc mua bán rượu, bia.

Theo VTC
Từ khóa: