11 tháng trước

Cát tặc tiếp tục lộng hành trên sông Lô

Như chúng tôi đã thông tin, tại đoạn sông Lô chảy qua địa bàn giáp ranh giữa xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, Phú Thọ với các xã Tứ Yên, Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc có nhóm hàng chục phương tiện thường xuyên khai thác, sang chuyển cát. Đáng chú ý, cả ba xã Tử Đà, Tứ Yên, Yên Thạch đều không biết tới sự tồn tại của "đại công trường này".

Theo ĐSPL, Vietnammoi

Nếu không xem được, mời bạn Click vào đây

Từ khóa: