9 năm trước

Chi tối đa 33,2 triệu đồng chữa bệnh kỹ thuật cao

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, từ 1/5, mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao sẽ là 33,2 triệu đồng (tương đương 40 tháng lương tối thiểu).

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, từ 1/5, mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao sẽ là 33,2 triệu đồng (tương đương 40 tháng lương tối thiểu).
 

Mức chi trả tối đa cho một lần chữa bệnh bằng dịch vụ kỹ thuật cao sẽ là 33,2 triệu đồng. (Nguồn: Internet)
 
Người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương tối thiểu (124.500 đồng) sẽ không phải thực hiện cùng chi trả.

So với lần điều chỉnh mới nhất vào tháng 5/2010, mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn đã tăng lên 4 triệu đồng. Có sự điều chỉnh này là do Chính phủ quy định từ 1/5, mức lương tối thiểu tăng lên 830.000 đồng/tháng.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đề nghị Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc phạm vi quản lý để thống nhất thực hiện, bảo đảm quyền lợi của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế.
 
Kim Thanh (Vietnam+)
Từ khóa: