9 tháng trước

Chuyển giao Cty Xi măng Quang Sơn và thoái vốn Nhà nước tại VINAINCON

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 5219/VPCP-ĐMDN ngày 04/6/2018 của Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến về việc Bộ Công Thương đề nghị chuyển giao Cty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn và thoái vốn Nhà nước tại VINAINCON.

Sau khi nghiên cứu chung và xem xét ý kiến của Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Văn bản số 1141/VICEM-HĐTV ngày 29/6/2018), Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi Văn phòng Chính phủ.


Ảnh minh hoạ

Ngày 05/7/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1619/BXD-QLDN đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Về thực trạng Cty Xi măng Quang Sơn: Căn cứ báo cáo của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4121/BCT-CN ngày 24/5/2018; căn cứ số liệu khảo sát, báo cáo sơ bộ ban đầu của Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) tại Văn bản số 1141/VICEM-HĐTV ngày 29/6/2018 của Hội đồng thành viên Tổng Cty VICEM cho thấy Cty Xi măng Quang Sơn sản xuất không ổn định, năng suất thấp, chất lượng không ổn định, thị trường tiêu thụ nhỏ, thu hẹp; Cty mất cân đối tài chính nghiêm trọng.

Tại thời điểm 31/12/2017, Cty lỗ luỹ kế khoảng 1.392 tỷ đồng, tổng nợ khoảng 3.637,81 tỷ đồng, không có khả năng trả nợ, nguy cơ phá sản. Nếu không có giải pháp tái cơ cấu một cách mạnh mẽ, toàn diện đối với Xi măng Quang Sơn nói riêng và Tổng Cty VINAINCON nói chung thì rất khó có thể cải thiện tình trạng như hiện nay, đặc biệt là việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Quỹ tích lũy Bộ Tài chính và Ngân hàng VDB.

Về cơ sở pháp lý phương án, Bộ Công Thương đề nghị chuyển giao toàn bộ phần vốn của Tổng Cty VINAINCON đã đầu tư tại Cty Xi măng Quang Sơn sang VICEM dưới hình thức ghi tăng vốn Nhà nước cho VICEM và giảm vốn Nhà nước cho VINAINCON.

Cty Xi măng Quang Sơn là Cty TNHH MTV do Tổng Cty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) sở hữu 100% vốn điều lệ. Tổng Cty VINAINCON là doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu, trong đó Nhà nước nắm giữ 82,75% vốn điều lệ. Do đó, phần vốn mà Tổng Cty VINAINCON đã đầu tư vào Cty Xi măng Quang Sơn là phần vốn của Cty cổ phần (không hoàn toàn là vốn của Nhà nước).

Vì vậy, việc Bộ Công Thương đề nghị chuyển giao toàn bộ phần vốn của Tổng Cty VINAINCON đã đầu tư tại Cty Xi măng Quang Sơn sang VICEM dưới hình thức ghi tăng vốn Nhà nước cho VICEM và giảm vốn Nhà nước cho VINAINCON là không phù hợp theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, VICEM đang thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp và cổ phần hóa theo phương án được duyệt. Trong đó, VICEM đang tập trung thực hiện việc tiếp nhận Xi măng Hạ Long và Xi măng Sông Thao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, nếu thực hiện việc chuyển giao Xi măng Quang Sơn từ VINAINCON theo phương án đề nghị của Bộ Công Thương là không khả thi.

Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Tổng Cty VINAINCON thực hiện phương án thoái vốn Nhà nước tại VINAINCON theo quy định.

Huyền Trang
Theo Xây dựng

Từ khóa: