khoảng 1 năm trước

Công ty mẹ SSI lãi ròng tăng 46% lên gần 480 tỷ đồng, doanh thu môi giới tăng 220%

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong quý I, theo đó, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán của Công ty mẹ SSI tăng mạnh 220% lên gần 370 tỷ đồng và chiếm 65% doanh thu toàn khối dịch vụ.

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (Mã: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2018 của Công ty mẹ.

Ảnh: SSI

Kết thúc quý I, Công ty ghi nhận doanh thu và thu nhập khác đạt 1.072 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 479 tỷ đồng tăng lần lượt 95% và 46% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 500 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đạt đỉnh mới trong quý I. Giá trị giao dịch trung bình phiên toàn thị trường ở mức 8.863 tỷ đồng, tăng trên 35% so với quý IV/2017. Trong bối cảnh đó, SSI tiếp tục lập kỷ lục với thị phần tại HOSE đạt 18,98% và thị phần tại HNX đạt 13,61%.

Theo đó, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng mạnh ở mức 220%, đạt gần 370 tỷ đồng và chiếm 65% doanh thu toàn khối dịch vụ. Dư nợ cho vay ký quỹ ở mức gần 6.971 tỷ đồng tại ngày 31/3, tăng 24% so với đầu năm.

Doanh thu toàn khối dịch vụ chứng khoán đạt 570 tỷ đồng, tăng trưởng 146% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 53% doanh thu toàn Công ty. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn đạt hơn 153 tỷ VNĐ, tăng 38% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 14% trong tổng doanh thu.

Doanh thu từ dịch vụ ngân hàng đầu tư và một số hoạt động khác đạt hơn 59 tỷ đồng trong quý I. Trong đó, chủ yếu là doanh thu khác tăng mạnh do Công ty thực hiện bán tài sản cố định trong quý.

Tổng chi phí quý I là 555 tỷ đồng, tăng khá cao so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tăng các khoản chi phí lãi vay (phục vụ vốn kinh doanh cho vay ký quỹ và hoạt động kinh doanh nguồn vốn); chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán và chi phí dự phòng và đánh giá lại tài sản tài chính.

Tại thời điểm 31/3, Công ty có tổng tài sản đạt 20.354 tỷ đồng, tăng 12% so với mức đầu năm. Trong đó vốn chủ sở hữu đạt 8.540,5 tỷ đồng.

Hoàng Kiều
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: