3 tháng trước

Đà Nẵng: Điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều dự án

HĐND thành phố Đà Nẵng đã tiến hành Kỳ họp bất thường (kỳ họp lần thứ 10) vào sáng ngày 17/5 để thảo luận, bàn bạc, cho ý kiến đối với các Tờ trình của UBND thành phố liên quan đến triển khai các dự án mang tính cấp thiết, trọng điểm, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành xem xét, cho ý kiến về 17 nội dung Tờ trình của UBND thành phố, trong đó có 15 Tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư, thông qua chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố.

HĐND thành phố cũng nghe UBND thành phố báo cáo tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2019. Dù tình hình sản xuất kinh doanh và tốc độ tăng trưởng kinh tế các tháng đầu năm có khả quan, nhưng thực tế vẫn chưa thực sự yên tâm khi một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với cùng kỳ, có dấu hiệu chững lại so với một số địa phương trong khu vực. Công tác giải ngân xây dựng tính đến nay chỉ đạt 15% (theo kế hoạch là 35%), trong 67 dự án công trình trọng điểm thì hiện nay nhiều dự án triển khai chậm tiến độ, nhiều dự án từ nguồn vốn Trung ương vẫn còn trên kế hoạch…

Bên cạnh đó, quá trình phát triển đã nảy sinh nhiều bất cập trên các lĩnh vực như hạ tầng đô thị, giao thông, ô nhiễm môi trường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm ma túy; hoạt động bảo kê, tín dụng đen, cờ bạc trá hình… gây ra nhiều bất an, lo lắng trong nhân dân.

Về công tác nhân sự, HĐND TP Đà Nẵng cũng đã quyết định miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân đối với 4 cá nhân theo thẩm quyền. Cụ thể, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND đối với ông Phan Văn Kha đã nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm ông Vũ Quang Hùng (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng) và ông Nguyễn Đình Vĩnh (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) do các ông này được điều động, giữ nhiệm vụ khác.

Riêng ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Chánh Văn phòng UBND thành phố, việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP là theo quy định khi thực hiện thí điểm việc hợp nhất 3 Văn phòng (Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND) theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cũng do việc thực hiện hợp nhất 3 Văn phòng, HĐND thống nhất cao việc miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND thành phố đối với ông Đoàn Xuân Hiếu. Trước đó, ngày 16/5/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng.

Dự kiến kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 trong khi khối lượng công việc đặt ra theo yêu cầu phát triển của thành phố là rất lớn. Chủ tịch HĐND đề nghị UBND thành phố và các ngành các cấp tập trung chỉ đạo, điều hành để tạo chuyển biến hiệu quả hơn, xác định nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm để xử lý dứt điểm những công việc theo đúng tiến độ cam kết; đề nghị các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai thực hiện một cách đồng bộ các biện pháp để bảo đảm nghị quyết HĐND đạt hiệu quả thiết thực.

Văn Tiến
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: