khoảng 1 năm trước

Đại hội đồng cổ đông VietABank: Mục tiêu tổng tài sản 70.160 tỷ đồng

Ngày 26/4/2018, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đai hội đồng cổ đông VietABank năm 2018

Báo cáo trước Đại hội, Ban lãnh đạo Ngân hàng cho biết, năm 2017 là một năm thành công của VietABank nhờ vào sự chủ động, linh hoạt điều hành phù hợp với tình hình thực tế phát triển của nền kinh tế cũng như sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng.

Nhờ đó, VietABank đã hoàn thành được một số chỉ tiêu quan trọng, như tổng tài sản năm 2017 đạt hơn 64.434 tỷ đồng, với mạng lưới 92 điểm giao dịch trên cả nước và gần 1.500 cán bộ, nhân viên.

Cũng trong năm 2017, VietABank đã tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, quản trị rủi ro và duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp so với năm 2016, đạt lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2017, VietABank đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ ngân hàng, số hóa được các dịch vụ và nghiệp vụ ngân hàng.

Cụ thể, VietABank là ngân hàng đầu tiên ứng dụng mô hình điện toán đám mây trong lưu trữ số liệu, giải pháp nâng cao giao dịch tại quầy rút ngắn thời gian giao dịch smartbranch, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (chatbot) nhằm phục vụ khách hàng 24/7,…

Bước sang năm 2018, tiếp tục phát huy những kết quả của năm trước, Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh với tổng tài sản đạt 70.160 tỷ đồng, huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 42.990 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 312 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, Hội đồng Quản trị mới gồm 6 thành viên, Ban Kiểm soát mới gồm 3 thành viên.

PV

Theo TTPT

Từ khóa: