6 năm trước

Đắk Nông đầu tư 73.000 tỷ đồng cho cơ sở hạ tầng

Từ năm 2011 đến năm 2020, tỉnh Đắk Nông đầu tư vốn toàn xã hội hơn 73.000 tỷ đồng, tập trung vào lĩnh vực giao thông, thủy lợi, hệ thống cung cấp điện nhất là điện nông thôn, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, hệ thống xử lý rác thải, phát triển cho người dân và cán bộ công nhân viên.

Từ năm 2011 đến năm 2020, tỉnh Đắk Nông đầu tư vốn toàn xã hội hơn 73.000 tỷ đồng, tập trung vào lĩnh vực giao thông, thủy lợi, hệ thống cung cấp điện nhất là điện nông thôn, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, hệ thống xử lý rác thải, phát triển cho người dân và cán bộ công nhân viên.


Đắk Nông phấn đấu đến năm 2020 có trên 90% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Trong 73.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 11.461 tỷ đồng chiếm 15,7%; vốn của các bộ ngành, các doanh nghiệp Trung ương khoảng 25.258 tỷ đồng, chiếm 34,6%; vốn của dân cư và các doanh nghiệp dân doanh hơn 33.000 tỷ đồng chiếm 45,34%; vốn nước ngoài khoảng 3.182 tỷ đồng chiếm 4,36%.

Tỉnh Đắk Nông phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải đầu tư hoàn thành việc nâng cấp các tuyến quốc lộ 14, 14C, 28, Đường Hồ Chí Minh (đoạn đi qua địa phương); hoàn thành nhựa hóa các tỉnh lộ 3 (huyện Krông Nô- huyện Đắk Mil), nâng cấp tỉnh lộ 4 (đoạn từ km 94 đến km 111), nâng cấp tỉnh lộ 1 (huyện Đắk Rlấp - huyện Tuy Đức), nâng cấp tỉnh lộ 5 (đoạn từ km 0 đến km 14), tỉnh lộ 6 (xã Quảng Sơn huyện Đắk G’Long - Đồn 9 - huyện Đắk Song). Bên cạnh đó, Đắk Nông cũng thực hiện nâng cấp, mở mới với một số tuyến đường liên huyện, liên xã.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2015, có 100% bon, buôn, thôn có điện lưới quốc gia; 95% số hộ được dùng điện; tiếp tục cải tạo lưới điện khu vực đô thị Gia Nghĩa và các thị trấn, huyện lỵ đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Xây dựng và lắp đặt hệ thống đèn đường đảm bảo ánh sáng đô thị.

Về thủy lợi, tỉnh đầu tư xây dựng và hoàn thành các cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa, Đắk Diêr, Đắk Rồ, Đắk Song và một số công trình thủy lợi khác vào năm 2013, phấn đấu đến năm 2015, đảm bảo nguồn nước cho 80% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới.

Tỉnh tập trung nguồn vốn xây dựng các công trình nước sạch và công trình xử lý rác thải, đến năm 2020, có trên 90% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% trung tâm các huyện có hệ thống cấp nước tập trung; tiêu chuẩn cấp nước 120-150 lít/người/ngày đêm.

Cụ thể, tỉnh tập trung xây dựng hoàn thành dự án cấp nước cho đô thị Gia Nghĩa 12.000m3/ngày, đêm; các dự án cấp nước thị trấn các huyện; đầu tư nhà máy thu gom, xử lý nước thải tập trung trên địa bàn Gia Nghĩa. 100% đô thị đều được thu gom, vận chuyển và chôn lấp rác thải; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom tối thiểu đạt 80%; đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn toàn tỉnh có quy mô phù hợp với phát triển dân số.

Tỉnh Đắk Nông tập trung huy động các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân để phát triển nhà ở, nhằm tăng nhanh quỹ nhà ở phục vụ nhu cầu bức xúc của nhân dân; đặc biệt là ở đô thị Gia Nghĩa, khu công nghiệp Tâm Thắng và các cụm công nghiệp, nhà ở cho người bị giải tỏa, tái định cư và phát triển các khu dân cư nông thôn; phát triển nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2015: nhà ở đô thị đạt 15m2 sàn/người, nhà ở nông thôn 12m2 sàn/người.

Để có nguồn vốn đầu tư phát triển, tỉnh Đắk Nông thực hiện khai thác tối đa các nguồn vốn từ Trung ương thông qua các chương trình phát triển và các cơ chế chính sách ưu đãi của Chính phủ đối với vùng Tây Nguyên, đặc biệt là vận động nguồn vốn ODA cho phát triển cơ sở hạ tầng của tỉnh.

Tỉnh thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát và lãng phí trong đầu tư; công khai, dân chủ và minh bạch trong đầu tư và xây dựng, dưới giám sát chặt chẽ của cộng đồng; thực hiện tốt các cơ chế, các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư vốn.

Tỉnh xây dựng các phương án tạo vốn từ quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng; khi xây dựng các dự án giao thông đô thị, đi qua các khu dân cư tập trung kèm theo phương án tạo vốn từ quỹ đất; huy động các nguồn vốn đóng góp của nhân dân tham gia đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, nước sạch.

Tỉnh khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục thể thao, môi trường; thực hiện tốt Luật Đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, tạo vốn từ quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng; thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Dak-Nong-dau-tu-73000-ty-dong-cho-co-so-ha-tang/20138/211615.vnplus

Trần Hữu Hiếu
theo TTXVN

Từ khóa: