6 năm trước

Đắk Nông đầu tư gần 400 tỷ đồng nâng cấp thủy lợi

Từ nay đến năm 2015, tỉnh Đắk Nông có kế hoạch đầu tư gần 400 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp, cải tạo các cụm công trình thủy lợi vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện KRông Nô, ĐắkR’ Lấp, Đắk Mil và Cư Jút.

Từ nay đến năm 2015, tỉnh Đắk Nông có kế hoạch đầu tư gần 400 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp, cải tạo các cụm công trình thủy lợi vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện KRông Nô, ĐắkR’ Lấp, Đắk Mil và Cư Jút.


(Ảnh minh họa: TTXVN)

Trong số vốn đầu tư trên, vốn tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là khoảng 350 tỷ đồng và vốn đối ứng của địa phương hơn 40 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, phối hợp với các sở, ban ngành và chính quyền các huyện sửa chữa, nâng cấp cụm 4 công trình đầu mối (hồ Đắk Mâm, hồ Đắk Nang, hồ Đắk M’lang, hồ Đắk Pok); nâng cấp 7km giao thông nông thôn, cải tạo 16,6km kênh tiêu và công trình kênh thuộc huyện KRông Nô.

Cùng với đó, tỉnh cũng sửa chữa, nâng cấp cụm 3 công trình đầu mối ( đập Cu Pu xã Nam Dong, hồ Đắk Diêr và hồ Đắk DRông xã Đắk DRông), 10km kênh tưới, 9km đường kết hợp với bờ kênh, nâng cấp 12km đường giao thông nông thôn thuộc huyện Cư Jút.

Ngoài ra, một số công trình khác cũng được thực hiện như: San lấp 16ha để xây dựng kênh thoát nước và đường giao thông nông thôn thuộc huyện Đắk Mil; sửa chữa, nâng cấp, kiên cố hóa kênh mương, làm đường giao thôn nông thôn ở các xã Đắk Sin, Quảng Lộc, Đạo Nghĩa thuộc huyện Đắk R’ Lấp. Các công trình thủy lợi này phục vụ tưới tiêu cho gần 4.000ha cây trồng như lúa, càphê và các cây trồng ngắn ngày khác của bà con dân tộc thiểu số.

Việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, giao thông phục vụ vùng khó khăn tại tỉnh Đắk Nông góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho bà con các dân tộc thiểu số, nhờ đó tăng cường phát triển bền vững về xã hội, sinh thái và môi trường tại cộng đồng.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Dak-Nong-dau-tu-gan-400-ty-dong-nang-cap-thuy-loi/20138/212905.vnplus

Trần Hữu Hiếu
theo TTXVN

Từ khóa: