5 năm trước

Đảm bảo theo dõi và dự báo đúng mưa, bão, lũ trong mọi tình huống

Bước vào mùa mưa, bão, lũ năm nay, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ đã nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão; đồng thời quy định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, đặc biệt là hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra mạng lưới trạm, tu sửa, bảo dưỡng công trình, máy móc, trang thiết bị khí tượng thủy văn trước mùa mưa, bão, lũ.


(Ảnh minh họa: Lục Văn Toán/TTXVN)

Với phương châm chủ động trong mọi tình huống, Đài đã chỉ đạo và tổ chức cho các đơn vị trực thuộc theo dõi và dự báo đảm bảo sát đúng về đường đi và khu vực đổ bộ của các cơn bão xảy ra trên phạm vi khu vực Bắc Trung Bộ.

Thực hiện nghiêm túc các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và của các tỉnh trong khu vực; cung cấp đầy đủ và kịp thời những thay đổi trong quá trình bão di chuyển để thông tin chính xác tới các cấp lãnh đạo và Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, để chỉ đạo trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngoài công cụ dự báo bằng phương pháp Synop truyền thống, phương pháp thống kê… hiện Đài đã ứng dụng sản phẩm của các mô hình dự báo số vào nghiệp vụ như HRM, WRF cho dự báo thời tiết, kết hợp phân tích sản phẩm của Rađa thời tiết Vinh; mô hình Mike cho dự báo thủy văn.

Ông Tăng Văn An, Trưởng phòng Dự báo cho biết, Hệ thống máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác điều tra cơ bản và dự báo khí tượng thủy văn của Đài đã được trang bị, nâng cấp tương đối đồng bộ. Như hệ thống thu ảnh vệ tinh phân giải cao, radar thời tiết, thám không vô tuyến, hệ thống thông tin, điện báo và các loại máy quan trắc, đo đạc... được tu sửa và bảo dưỡng thường xuyên, phục vụ tốt cho công tác quan trắc đo đạc và dự báo khí tượng thủy văn.

Các công trình, trang thiết bị, máy móc (kể cả máy dự phòng); phương án quan trắc, đo đạc, công tác điện báo khi có bão, lũ xảy ra đã được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng quan trắc, phát obs, thu thập đầy đủ số liệu khí tượng thủy văn kịp thời, chính xác, phục vụ có hiệu quả công tác dự báo bão, lũ xảy ra trong năm nay.

Ngoài việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các hoạt động điều tra cơ bản, dự báo khí tượng thủy văn, quan trắc môi trường, lập các phương án đo đạc, quan trắc kịp thời, thu thập đầy đủ các số liệu khí tượng thủy văn đúng theo quy trình quy phạm chuyên môn, phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi ba tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Công tác phục vụ khí tượng thủy văn ở địa phương luôn được Đài xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, Đài thường xuyên cung cấp đầy đủ các bản tin dự báo thời tiết, thủy văn hàng ngày; các bản tin cảnh báo hiện tượng thời tiết, thủy văn nguy hiểm cho Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, giúp các cấp, các ngành chủ động chỉ đạo có hiệu quả.

Văn Hào
theo Vietnam+

Từ khóa: