6 năm trước

Đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng

Ngày 19/8, Ngân hàng (NH) Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và các bộ, ngành, đơn vị liên quan đã và đang tiến hành nhiều giải pháp tháo gỡ cho thị trường bất động sản, đặc biệt là việc tiếp cận gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng theo tinh thần theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Ngày 19/8, Ngân hàng (NH) Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và các bộ, ngành, đơn vị liên quan đã và đang tiến hành nhiều giải pháp tháo gỡ cho thị trường bất động sản, đặc biệt là việc tiếp cận gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng theo tinh thần theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.


Theo đánh giá của Vụ Tín dụng, NHNN: Tồn kho bất động sản đến hết tháng 6/2013 đã giảm 15,4% so với cuối quý I/2013, trong đó có sự tác động từ gói hỗ trợ cho vay nhà ở của Chính phủ. Ảnh: Tư liệu Tòa soạn

Vướng mắc đã xử lý liên quan đến Thông tư số 07 của Bộ Xây dựng

Về vấn đề xác định đối tượng thu nhập thấp: Trong tháng đầu triển khai, có nhiều cách hiểu khác nhau về đối tượng thu nhập thấp tại Thông tư 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng: NHNN đã có Văn bản số 4126/NHNN-TD ngày 11/6/2013 gửi Bộ Xây dựng về vấn đề này và Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1250/BXD-QLN ngày 25/6/2013 để tháo gỡ vướng mắc.

Theo đó, các cá nhân, hộ gia đình có khó khăn về nhà ở đáp ứng được điều kiện tại thông tư của Bộ Xây dựng và NHNN thì thuộc đối tượng được vay vốn hỗ trợ và không yêu cầu phải xác nhận về thu nhập thấp.

Việc UBND xã (phường) từ chối xác nhận hoặc chỉ xác nhận về thực trạng nhà ở trong phạm vi địa bàn quản lý cho khách hàng, vì vậy khách hàng không thể hoàn tất thủ tục theo mẫu số 01 và 02 Thông tư 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1550/BXD-QLN ngày 26/7/2013 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường triển khai việc xác nhận hộ khẩu và thực trạng nhà ở theo quy định tại Thông tư 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Ngày 9/8/2013, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1654/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đôn đốc chính quyền địa phương (xã, phường) trên phạm vi địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở trong việc xác nhận về hộ khẩu, thực trạng nhà ở để được vay vốn ưu đãi từ gói tín dụng hỗ trợ theo Nghị quyết 02.

Về việc khách hàng đóng bảo hiểm ở công ty mẹ không thuộc địa phương đang làm việc, sinh sống có thuộc đối tượng tham gia chương trình không: Tại Văn bản số 42/BXD-QLN ngày 7/8/2013, Bộ Xây dựng đã có ý kiến: Trường hợp này cần phải có giấy xác nhận của công ty mẹ về việc khách hàng đó đang làm việc tại địa phương nơi có D.A.

Về việc khách hàng đóng bảo hiểm đủ 1 năm nhưng không liên tục có được không? Tại Văn bản số 42/BXD-QLN ngày 7/8/2013, Bộ Xây dựng đã có ý kiến: Trường hợp này vẫn thuộc diện được xem xét cho vay vốn.

Khách hàng chưa có nhà nhưng đã có đất (đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có được tham gia chương trình không? Tại Văn bản số 42/BXD-QLN ngày 7/8/2013, Bộ Xây dựng đã có ý kiến: Trường hợp diện tích đất ở đó bằng hoặc lớn hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh thì không thuộc đối tượng được vay.

Vướng mắc đã xử lý liên quan đến Thông tư số 11 và Thông tư số 07

Theo phản ánh của một số người dân, trước khi ký hợp đồng tín dụng phải có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở, dẫn đến rủi ro nếu không được vay vốn từ NH: Về vấn đề này, NHNN đã có Văn bản số 4709/NHNN-TD ngày 4/7/2013 để giải quyết vướng mắc. Theo đó, trường hợp khách hàng chưa có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà thì NH có thể xem xét thẩm định và xác nhận với khách hàng về việc NH sẽ cho vay khi khách hàng hoàn thành việc ký hợp đồng với chủ đầu tư.

Các vướng mắc đang xử lý liên quan đến Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng và các địa phương

Hiện nay, thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng đã cho phép 5 NH thương mại được nhận thế chấp bằng chính căn nhà mua của khách hàng. Tuy nhiên, một số văn phòng công chứng không đồng ý công chứng tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay (quyền phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà).

Một số D.A nhà ở thu nhập thấp thực hiện theo Quyết định 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 không cho phép thế chấp và ghi rõ trong hợp đồng mua bán nhà “không được phép thế chấp”, ví dụ như D.A Đặng Xá 1. Do đó, khách hàng gặp khó khăn trong việc sử dụng tài sản thế chấp cho khoản vay tại NH.

Theo quy định hiện hành thì việc xử lý tài sản thế chấp của NH là nhà ở xã hội chỉ được bán cho chủ đầu tư, hoặc người đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội. Như vậy, việc xử lý tài sản đảm bảo là chính căn nhà xã hội bắt buộc thông qua chủ đầu tư D.A, nhưng một số chủ đầu tư thiếu sự phối hợp với NH trong việc ký hợp đồng ba bên NH - chủ đầu tư - khách hàng.

Về việc xác nhận của UBND xã (phường): Hiện nay UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện triển khai việc hướng dẫn UBND xã, phường triển khai việc xác nhận hộ khẩu và thực trạng nhà ở theo quy định tại Thông tư 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
Một số địa phương chậm chuyển đổi công năng D.A nhà ở thương mại sang D.A nhà ở xã hội, thủ tục xét duyệt của các cấp ngành để tiến hành khởi công xây dựng D.A nhà ở còn chậm, ảnh hưởng đến việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ và tiến độ thực hiện D.A.

Được biết, tính đến ngày 13/8/2013, tổng số tiền các NH đã cam kết và giải ngân gần 800 tỷ đồng. Trong đó: Khách hàng cá nhân: Cam kết cho vay 219 khách hàng cá nhân với số tiền là 65,57 tỷ đồng; đã giải ngân cho 208 khách hàng với dư nợ 48,92 tỷ đồng. Khách hàng doanh nghiệp: NHNN đã xác nhận đăng ký của BIDV được ký hợp đồng tín dụng (trong khuôn khổ gói 30 nghìn tỷ đồng) với 2 khách hàng (1 khách hàng ở Huế và 1 khách hàng ở TP Hồ Chí Minh) với số tiền là 658 tỷ đồng và BIDV đã giải ngân cho 1 khách hàng (trên địa bàn Huế) với số tiền là 34,3 tỷ đồng; Agribank đang làm thủ tục đăng ký để được xác nhận ký hợp đồng tín dụng với 1 khách hàng (trên địa bàn Cần Thơ) với số tiền 50 tỷ đồng. Theo báo cáo của các NH còn lại thì các NH sẽ hoàn thành việc thẩm định một số D.A và sẽ báo cáo xin xác nhận nguồn vốn của NHNN trong tháng 8/2013.

Ngân An
theo Thanh tra

Từ khóa: