6 tháng trước

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp tại Điện Biên

Sau gần 1 tháng xuất hiện tại tỉnh Điện Biên, dịch tả lợn châu Phi đang lây lan nhanh. Hiện toàn tỉnh đã có 5/10 huyện, thị xã, thành phố có dịch.

2 điạ phương của tỉnh Điện Biên vừa mới xuất hiện dịch là huyện Tủa Chùa (ngày 26/3) và thành phố Điện Biên Phủ (ngày 27/3). Đến ngày 28/3, toàn tỉnh đã tiêu hủy gần 300 con lợn của 16 xã trên; 3 huyện công bố dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn là Tuần Giáo, Mường Ảng và huyện Điện Biên. 

Để đối phó với dịch tả lợn châu Phi, các địa phương trong tỉnh Điện Biên cũng đã thực hiện các biện pháp như: Nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn ra ngoài vùng có dịch. Kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn trên địa bàn theo quy định. Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh, chết, thực hiện phun hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Thành lập các chốt kiểm dịch để bao vây, khống chế ổ dịch. Đối với các địa phương chưa có dịch cũng đã chủ động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.

 Theo Truyền hình Thông Tấn

Từ khóa: