5 năm trước

Đồng Nai thu hồi và hủy 540 quyết định trợ cấp thất nghiệp

Từ đầu năm 2014 đến nay, Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam bộ (đóng tại Đồng Nai) đã hủy và thu hồi 540 quyết định trợ cấp thất nghiệp với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.


Người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. (Nguồn: TTXVN)

Ông Lâm Thanh Thu, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết số quyết định trợ cấp thất nghiệp bị hủy nhiều nhất là do người lao động sau 2 ngày không đến nhận (gần 400 trường hợp).

Theo quy định hiện nay, người lao động nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, 2 ngày sau phải đến nhận quyết định, nếu quá thời hạn này trung tâm sẽ hủy. Dù đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhưng nhiều người không nắm được quy định này, dẫn đến quyền lợi bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, trung tâm còn thu hồi 53 quyết định trợ cấp thất nghiệp do phát hiện người lao động đã có việc làm trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Ông Thu cho biết sau khi triển khai các biện pháp kiên quyết, tình trạng người lao động dù đang có việc làm nhưng vẫn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Đồng Nai đã giảm. Trong tháng 8, Trung tâm chỉ thu hồi 3 quyết định trợ cấp thất nghiệp vì phát hiện người lao động đã có việc làm.

Luật hiện nay quy định, sau khi đăng ký thất nghiệp nếu không có nhu cầu nhận, người lao động phải làm đơn để trung tâm hủy quyết định, tuy nhiên những năm qua, rất hiếm công nhân thực hiện điều này.

Năm 2014, tình hình có thay đổi, từ đầu năm đến nay đã có hơn 90 trường hợp làm đơn đề nghị hủy quyết định, đây là một tín hiệu cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của công nhân đã được nâng lên.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm hỗ trợ người lao động trong thời gian chưa tìm được việc làm, tuy nhiên một số đối tượng đã lợi dụng chính sách để trục lợi. Để ngăn chặn tình trạng này, Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam bộ phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Đồng Nai kiểm tra những người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu phát hiện họ vẫn đóng bảo hiểm bình thường và không bị gián đoạn, Trung tâm sẽ hủy quyết định trợ cấp.

Thống kê của Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam Bộ cho thấy, từ đầu năm 2014 đến nay, Trung tâm ra quyết định trợ cấp thất nghiệp cho gần 22.500 lao động với số tiền trên 222 tỷ đồng; chi hơn 4,7 tỷ đồng hỗ trợ gần 1.600 lao động thất nghiệp học nghề.

Công Phong
theo Vietnam+

Từ khóa: