8 năm trước

Duma Quốc gia Nga thông qua ngân sách liên bang

Chiều 22/11, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua lần thứ ba (lần cuối cùng) dự luật ngân sách liên bang giai đoạn 2012-2014.

Chiều 22/11, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua lần thứ ba (lần cuối cùng) dự luật ngân sách liên bang giai đoạn 2012-2014.

Dự luật trên đề ra các chỉ tiêu của ngân sách trên cơ sở tính giá dầu mỏ trung bình năm 2012 vào khoảng 100 USD/thùng, năm 2013 khoảng 97 USD/thùng và năm 2014 khoảng 101 USD/thùng.

Trên cơ sở đó, ngân sách dự tính mức lạm phát của 3 năm sắp tới lần lượt là 5-6%, 4,5-5,5% và 4-5%. Phần thu ngân sách trong ba năm này dự tính lần lượt đạt 11.780 tỷ RUB, 12.706 tỷ RUB và 14.092 tỷ RUB (hiện 1 USD tương đương 30 RUB). Trong khi đó, phần chi ngân sách dự tính lần lượt vào khoảng 12.656 tỷ RUB, 13.731 tỷ RUB và 14.583 tỷ RUB.

Như vậy, mức thâm hụt ngân sách giai đoạn 2012-2014 lần lượt sẽ là 876,6 tỷ RUB (chiếm 1,5% GDP), 1.025 tỷ RUB (1,6% GDP) và 491,1 tỷ RUB (0,7% GDP).

Nga sẽ lấy các khoản thu từ tư hữu hóa sở hữu liên bang để bù đắp mức thâm hụt ngân sách này.

Theo Vietnam+

Từ khóa: