7 năm trước

Được việc

Mày râu nói với áo dài: "Bố mẹ bà chắc chẳng bao giờ nhờ bà được việc gì!".

Mày râu nói với áo dài: "Bố mẹ bà chắc chẳng bao giờ nhờ bà được việc gì!".

- Sao lại không?

- Nhờ việc gì, nói nghe coi?

- Mẹ tui vẫn "nhờ" tui: Mày ăn ít lại cho tao nhờ ! Mày bớt làm biếng cho tao nhờ ! Mày bớt ngủ đi cho tao nhờ...

- !!!!!

Theo Vnexpress


Từ khóa: