2 tháng trước

Eximbank chốt ngày tổ chức đại hội lần 2 trong tháng 5

Đối tượng tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 2 của Eximbank là tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28/1/2019.

Ông Lê Minh Quốc (bên phải) và bà Lương Thị Cẩm Tú tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 lần 1 của Eximbank. (Ảnh: KH)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - EIB) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 lần 2.

Cụ thể, ĐHĐCĐ sẽ tổ chức vào 8h ngày 26/5 tại số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Nội dung cuộc họp gồm Báo cáo hoạt động của Hội đông quản trị, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019; báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019; báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động 2018 và định hướng 2019; báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất 2018 đã được kiểm toán; một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đối tượng tham gia là tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28/1/2019.

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên 2019 lần 1 vào ngày 26/4 của Eximbank đã bất thành bởi tỷ lệ cổ đông dự họp đại diện chỉ đạt hơn 57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chưa đủ tỷ lệ để tiến hành đại hội theo quy định (65%). 

Trong lần hai này, tỷ lệ cổ đông tham dự đại diện để đại hội có thể tiến hành theo quy định pháp luật là tối thiểu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Được biết, thông báo về thời gian tổ chức đại hội lần 2 của Eximbank do ông Trần Tấn Lộc, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng ký.

Ánh Dương

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: