9 năm trước

Gần 3.000 tỷ đồng đầu tư thủy lợi vùng dân tộc

Tỉnh Đắk Nông quyết định đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, bằng ngân sách địa phương và trái phiếu Chính phủ

Tỉnh Đắk Nông quyết định đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, bằng ngân sách địa phương và trái phiếu Chính phủ để phát triển xây dựng, nâng cấp hệ thống thủy lợi nhỏ và vừa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2011-2020, trung bình khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm.

Tỉnh sẽ đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và sửa chữa khoảng 250 công trình thủy lợi nhỏ và vừa phục vụ sản xuất cho bà con dân tộc thiểu số.

Xây dựng hệ thống thủy lợi nông thôn. (Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Trong đó, xây dựng mới 100 công trình; nâng cấp và sửa chữa 150 công trình.

Kinh phí đầu tư xây dựng mới từ 10 đến vài chục tỷ đồng/công trình, nâng cấp và sửa chữa từ 3-5 tỷ đồng/công trình.

Khi hoàn thành, hệ thống thủy lợi nhỏ và vừa tỉnh Đắk Nông đảm bảo tưới tiêu cho khoảng 5.000ha lúa 2 vụ, hơn 32.000ha càphê và các cây trồng khác, tạo ra 4.000ha mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản.

Khoảng 200.000 người sẽ được hưởng lợi từ các công trình thủy lợi này, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con dân tộc ít người.

Từ năm 2006-2010, tỉnh Đắk Nông cũng đã đầu tư gần 1.200 tỷ đồng xây dựng mới 65 công trình thủy lợi nhỏ và vừa phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Trần Hữu Hiếu
Theo Vietnam+

Từ khóa: