7 năm trước

Gầy vì bao cao su

Có hai anh bạn lâu lâu mới gặp nhau: "Dạo này sao trông mày mập ú vậy?".

Có hai anh bạn lâu lâu mới gặp nhau: "Dạo này sao trông mày mập ú vậy?".

- À! Có gì đâu, vợ tao làm ở nhà máy sản xuất bột mì, cơ quan trả lương bằng sản phẩm nên mập vậy. Thế còn mày, sao còm nhom vậy?

- Vợ tao cũng vậy, nó cũng được trả lương bằng sản phẩm nhưng mà nó làm tại nhà máy sản xuất bao cao su.

- !!!!!

Theo vnexpress


Từ khóa: