9 tháng trước

Giải ngân vốn đầu tư công: Bộ Tài chính yêu cầu báo cáo giữa kỳ

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công quý II/2018 và giữa kỳ trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán các dự án theo đúng quy định tại Thông tư số 82/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và gửi về Bộ trước ngày 10/7/2018.

Nếu sau thời hạn trên, các bộ, ngành trung ương và địa phương không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy, đến thời điểm hết tháng 6/2018, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách ước đạt 130.013,784 tỷ đồng, đạt 32,53% kế hoạch vốn Quốc hội giao (cùng kỳ năm 2017 đạt 25,59%) và đạt 33,85% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2017 là 29,6%). Riêng vốn trong nước giải ngân 119.527 tỷ đồng, đạt 35,2% kế hoạch vốn Quốc hội giao (cao hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2017 với tỷ lệ giải ngân là 25,3%). Có 8 bộ, ngành trung ương và 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trên 50% kế hoạch. Đặc biệt, có một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao trên 60% kế hoạch là: Ngân hàng Chính sách Xã hội (79,55%), tỉnh Quảng Ninh (82,79%), tỉnh Hải Dương (69,77%), tỉnh Nam Định (68,96%).

M. Dung
Theo baohaiquan.vn

Từ khóa: