7 tháng trước

Giao dịch bằng ví điện tử được tối đa 20 triệu/ngày?

20 triệu đồng / ngày đối với cá nhân và 100 triệu đồng / ngày đối với tổ chức... Đây là những hạn mức giao dịch qua ví điện tử được quy định trong Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 39 mà Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến... Nếu được áp dụng, sẽ là lần đầu tiên các doanh nghiệp ví điện tử chịu điều chỉnh về hạn mức giao dịch. Tuy nhiên hạn mức này đã phù hợp hay chưa?

Theo VTV
Từ khóa: