6 năm trước

Hà Nội phấn đấu tất cả trường học có thư viện độc lập

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đến năm 2015, Hà Nội phấn đấu sẽ có 68% thư viện đạt chuẩn; 100% trường phải có thư viện độc lập, đủ diện tích, tài liệu; trong thư viện phải có từ 3-5 máy tính nối mạng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đến năm 2015, Hà Nội phấn đấu sẽ có 68% thư viện đạt chuẩn; 100% trường phải có thư viện độc lập, đủ diện tích, tài liệu; trong thư viện phải có từ 3-5 máy tính nối mạng.


Học sinh trường Nam Trung Yên (Hà Nội) đọc sách tại thư viện.
(Ảnh: Bích Ngọc/TTXVN)

Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển công nghệ thông tin trong các trường học.

18 quận, huyện còn khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin được thụ hưởng kế hoạch 83 của Ủy ban Nhân dân thành phố về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Thị Hồng Nga cho biết, công nghệ thông tin, công tác thư viện, sáng kiến kinh nghiệm góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý giáo dục. Hà Nội ngày càng tăng cường đổi mới phương pháp dạy học gắn với chương trình ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong năm học 2013-2014, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin; trong đó quan tâm đến phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và bồi dưỡng đội ngũ 100% cán bộ, giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin. Coi việc bồi dưỡng là việc làm cấp thiết, hết sức quan trọng trong nhà trường trong năm học này.

Năm học 2012-2013, công tác viết sáng kiến kinh nghiệm đã được các cấp quản lý quan tâm và phát huy mạnh mẽ. Tổng số có 7.130 sáng kiến kinh nghiệm của các đơn vị đề nghị chấm cấp ngành, tăng hơn năm học trước 545 sáng kiến kinh nghiệm. Nội dung các sáng kiến kinh nghiệm đề cập đến thể hiện phong phú đa dạng ở tất cả các môn học, lĩnh vực các cấp học, ngành học.

Theo kế hoạch năm học 2013-2014, Sở sẽ tập hợp sáng kiến kinh nghiệm thành 2 đợt, đợt 1 vào tháng 3 và đợt 2 vào tháng 5 nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các trường nghiên cứu khoa học, khuyến khích họ viết Sáng kiến kinh nghiệm và kịp thời triển khai vào thực tế ở các đơn vị khác.

Cùng với công nghệ thông tin, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, hệ thống thư viện trường học đã có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cao hơn năm học trước. Khoảng cách chênh lệch giữa các khu vực đã dần được thu hẹp. Ở tất cả các cấp học và các loại hình trường phổ thông đều có thư viện đạt chuẩn, thư viện tiên tiến và thư viện xuất sắc.

Kết thúc năm học 2012-2013, toàn thành phố có 64,7% thư viện đạt chuẩn trở lên, vượt chỉ tiêu 4,7%. Chế độ phụ cấp độc hại cho nhân viên thư viên trường học đã được thực hiện ở nhiều đơn vị, giúp nhân viên thư viện phấn khởi, yên tâm công tác.

Công tác thư viện đã trở thành một trong những tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm học, một tiêu chuẩn trong việc xấy dựng trường chuẩn quốc gia, tạo nên sự chuyển biến về nhận thức trong các cấp quản lý giáo dục.

theo TTXVN

Từ khóa: