6 năm trước

Hà Nội: Thanh tra trên diện rộng các cở sở giáo dục

Thành phố Hà Nội đang mở cuộc rà soát, kiểm tra hoạt động các cơ sở đào tạo, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhằm chấn chỉnh việc thực hiện điều lệ nhà trường, các quy định trong đào tạo và liên kết đào tạo.

Thành phố Hà Nội đang mở cuộc rà soát, kiểm tra hoạt động các cơ sở đào tạo, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhằm chấn chỉnh việc thực hiện  điều lệ nhà trường, các quy định trong đào tạo và liên kết đào tạo.


Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch từ 1-30/9, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra liên ngành tất cả các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn.

Sau kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp kết quả báo cao Ủy ban nhân dân thành phố quyết định, xử lý.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thông qua việc rà soát hoạt động nhằm giúp cho thành phố đánh giá đúng thực chất chất lượng đào tạo. Đây còn là dịp phát hiện sai sót để chấn chỉnh, cũng như nhằm mục đích phòng ngừa những cơ sở đào tạo sai quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, kiểm tra một số cơ sở đào tạo, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, tập trung vào hai nhóm cơ sở đào tạo không có trụ sở chính tại Hà Nội và cơ sở liên kết đào tạo.

Đối với các quận, huyện, thị xã tập trung kiểm tra những cơ sở đào tạo không có trụ sở chính tại Hà Nội, nhưng có văn phòng và đào tạo tại Hà Nội.

Từ ngày 1-15/10, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thanh tra kiểm tra hoạt động đào tạo một số cơ sở. Từ 15-31/10, thành phố tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra báo cáo và đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý những cơ sở có vi phạm. Từ 1-15/11, Ủy ban nhân dân thành phố nhận kết quả xử lý các đơn vị vi phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sẽ công khai kết quả xử lý.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Ha-Noi-Thanh-tra-tren-dien-rong-cac-co-so-giao-duc/20138/212265.vnplus

Nguyễn Văn Cảnh
theo Vietnam+

Từ khóa: