6 năm trước

Hà Nội truy thu gần 200 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Theo Cục Hải quan Hà Nội, tính đến tháng cuối năm 2013, qua việc kiểm tra sau thông quan đối với 195 doanh nghiệp, cơ quan này đã truy thu được 194 tỷ đồng, tăng 14% so với chỉ tiêu của Cục Hải quan Hà Nội giao và gấp 6,8 lần so với số thu cùng kỳ năm trước..


Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Trong số doanh nghiệp đã tiến hành kiểm tra sau thông quan có 94 doanh nghiệp là nằm trong kế hoạch, 101 doanh nghiệp kiểm tra ngoài kế hoạch. Cụ thể, kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp là 27 đơn vị, qua đó, phát hiện, truy thu thuế đối với 16 doanh nghiệp.

Riêng tại trụ sở cơ quan hải quan, cơ quan này kiểm tra sau thông quan đối với 168 đơn vị, qua đó, phát hiện truy thu thuế đối với 41 doanh nghiệp.

Cơ quan Hải quan Hà Nội cùng dừng kiểm tra đối với 11 đơn vị do chuyển hồ sơ cho Cục Hải quan khác kiểm tra hoặc doanh nghiệp đóng mã số thuế và tạm ngừng hoạt động.

Theo đánh giá của Cục Hải quan Hà Nội, đạt được kết quả kiểm tra sau thông quan khả quan là nhờ ngay từ đầu năm 2013, Hải quan Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và triển khai trong toàn đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ: kiểm tra loại hình và mặt hàng trọng điểm, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, các nhóm hàng có khả năng thất thu thuế cao; tăng cường thu đòi nợ thuế và giải quyết khiếu nại trong kiểm tra sau thông quan.

Cũng trong năm, Hải quan Hà Nội đã tăng cường kiểm tra sau thông quan các lĩnh vực mới như: phí bản quyền, phí kỳ vụ, lĩnh vực ưu đãi đầu tư.., các mặt hàng có thuế suất cao khi thay đổi thuế suất. Đặc biệt, thông qua việc kiểm tra, Hải quan Hà Nội góp phần đề xuất thay đổi các văn bản chính sách bất cập về quản lý hải quan.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả kiểm tra sau thông quan, trong thời gian tới, Cục Hải quan Hà Nội sẽ tập trung thực hiện xây dựng kỹ năng kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa thực hiện thủ tục hải quan điện tử và Hệ thống thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tự động (VNACCS/VCIS); thực hiện có hiệu quả về công tác kiểm tra sau thông quan, đặc biệt là kiểm tra sau thông quan tại trụ trở hải quan nhằm giúp Cục kiểm soát tình hình xuất nhập khẩu tại các Chi cục thông quan.

Hải quan Hà Nội cũng sẽ kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị Quản lý rủi ro, công nghệ thông tin chỉ đạo các đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác phúc tập trong đó lưu ý đối với các tờ khai luồng xanh, luồng xanh có điều kiện làm cơ sở cung cấp số liệu cho công tác kiểm tra sau thông quan.

Anh Tùng
theo TTXVN

Từ khóa: