3 tuần trước

Hà Tĩnh : Bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc sở

Ngày 8/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký các quyết định bổ nhiệm 3 cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương.

Theo đó, tại Quyết định số 3325/QĐ-UBND, ngày 8/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng bổ nhiệm ông Trần Hữu Khanh – Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại Quyết định số 3335/QĐ-UBND, ngày 8/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Linh - Trưởng phòng Doanh nghiệp và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm

Tại Quyết định số 3339/QĐ-UBND, ngày 8/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng bổ nhiệm ông Võ Tá Nghĩa - Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm

Nhật Hào
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: