6 năm trước

Hải Dương: Nhiều sai phạm trong cấp sổ đỏ

Kiểm tra xác suất 76 hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Thanh Bình, huyện Tân Bình, TP Hải Dương, Thanh tra tỉnh phát hiện 38 hồ sơ (chiếm 50%) cấp chưa đúng quy định, phải xem xét lại nguồn gốc đất...

Kiểm tra xác suất 76 hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Thanh Bình, huyện Tân Bình, TP Hải Dương, Thanh tra tỉnh phát hiện 38 hồ sơ (chiếm 50%) cấp chưa đúng quy định, phải xem xét lại nguồn gốc đất...


Kết luận thanh tra công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND TP, các xã, phường thuộc TP Hải Dương trong 3 năm giai đoạn 2007 - 2009 cho thấy, chính quyền TP và cấp xã, phường chưa lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm 2006 - 2010 theo quy định tại khoản 5, Điều 25 Luật Đất đai; Điều 13, 15 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

So với kế hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh phê duyệt, một số chỉ tiêu TP thực hiện còn thấp như đất cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ đạt 33,72%; đất giáo dục đạt 15,38%; trong khi có loại đất lại vượt chỉ tiêu như đất ở 103,62%.

Kiểm tra xác suất 76 hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các phường Thanh Bình, Tân Bình, Thanh tra tỉnh phát hiện có 5/76 hồ sơ phải bổ sung chứng cứ; 38/76 hồ sơ cấp chưa đúng quy định, phải xem xét lại nguồn gốc đất hoặc kiến nghị thu hồi lại giấy chứng nhận đã cấp.

Thanh tra tỉnh chỉ rõ, nhiều hộ lấn chiếm đất ao công, đất mương, nghĩa địa hoặc đường đi sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2007 chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và Nhà nước chưa có quy định về xử lý lấn chiếm nhưng UBND TP đã đồng nhất tình trạng sử dụng đất không còn giấy tờ chứng minh với tình trạng sử dụng đất không có giấy tờ do lấn chiếm mà có, hoặc nhận chuyển nhượng đất từ người lấn chiếm vào chung một nhóm để cấp giấy chứng nhận….

Hơn nữa, trong quá trình quản lý đất đai, UBND phường Thanh Bình không lưu giữ được sổ đăng ký ruộng đất thực hiện Chị thỉ 299/TTg-CT mà chỉ lưu giữ được sổ mục kê. Trong khi đó, sổ mục kê này đã bị ghi bổ sung thêm nhiều chủ hộ sử dụng đất với nhiều thửa đất, bằng chữ và màu mực khác so với thời điểm ban đầu.

Đáng nói, việc ghi bổ sung vào sổ mục kê ở thời điểm nào và do ai viết cũng không xác minh làm rõ, đến khi xét cấp giấy chứng nhận thì UBND phường lại căn cứ nội dung ghi bổ sung để xác nhận cho hộ đó đã sử dụng trước ngày 18/12/1980.

Trước loạt sai phạm trong quản lý đất đai trên, Thanh tra tỉnh Hải Dương yêu cầu UBND TP Hải Dương chỉ đạo UBND các phường, xã rà soát lại toàn bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận đất ở đồng loạt cho các hộ gia đình, cá nhân.

TP Hải Dương phải xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai nói chung; những sai phạm trong việc xét cấp giấy chứng nhận đất ở đồng loạt, tùy tiện làm thủ tục hoàn đổi vị trí đất ở cho một số hộ để chuyển nhượng đất ở tại các phường Thanh Bình, Tân Bình, trong đó, tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật thỏa đáng đối với ông Nguyễn Minh Thông, cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Thành ủy TP Hải Dương xem xét trách nhiệm lãnh đạo của Đảng ủy phường Thanh Bình nhiệm kỳ 2007 - 2009; xem xét trách nhiệm của một số đảng viên có liên quan, gồm: Ông Nguyễn Hoàng Đạo, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường nay là Chủ tịch Hội Nông dân TP; ông Nguyễn Tuấn Hải, công chức tư pháp phường Thanh Bình…

Thảo Nguyên
theo Thanh tra

Từ khóa: