4 tháng trước

Hàng loạt sai phạm về quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Bình Định

Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ rõ nhiều sai phạm về việc quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định trong kết luận thanh tra số 1348/TB-TTCP.

Theo TTCP, các dự án đầu tư, trên địa bàn tỉnh Bình Định cơ bản đã chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả, tạo thêm việc làm cho người lao động địa phương, đóng góp nguồn thu cho ngân sách, kích thích môi trường đầu tư.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ pháp lý dự án về thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, xác định giá chuyển quyền sử dụng đất, cho thuê đất còn một số tồn tại như: Hồ sơ thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư sơ sài, thiếu nội dung, nhất là về hồ sơ chứng minh năng lực tài chính, phương án huy động vốn, cam kết của các tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, nhu cầu sử dụng đất...

Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định là cơ quan tham mưu, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho một số dự án không yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất, nên không thẩm định được đầy đủ các nội dung theo quy định.

Cùng với đó chưa có đầy đủ ý kiến của các sở chuyên ngành như: Sở Tài chính, TN&MT, Xây dựng và chính quyền, nhân dân khu vực dự kiến thực hiện dự án dẫn đến một vài dự án chưa phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không triển khai được hoặc triển khai chậm tiến độ... 

binhdinh1

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Bình Định.

Sở KH&ĐT, TN&MT tỉnh Bình Định chưa làm hết trách nhiệm khi trình UBND tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, cho thuê đất đối với một số dự án nhưng chưa có mặt bằng sạch, nhà đầu tư phải có trách nhiệm ứng trước tiền để giải phóng mặt bằng nên không thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

Dù kiểm tra một số hồ sơ xác định giá thu tiền sử dụng đất, giá cho thuê đất cơ bản đã chấp hành trình tự, thủ tục theo quy định, chứng thư thẩm định giá và biên bản họp Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh Bình Định chưa làm rõ cơ sở pháp lý về tỉ lệ giảm trừ đối với một số khoản như: chi phí quảng cáo tiếp thị, chi phí lãi vay, lợi nhuận định mức nhà đầu tư mong đợi, rủi ro trong kinh doanh...

Mặt khác lại không tính đến các yếu tố tích cực như: Giá nhà đất luôn có chiều hướng tăng, hạ tầng tiếp tục được đầu tư, tốc độ phát triển kinh tế và môi trường đầu tư, thu nhập của người dân được cải thiện...

Qua kiểm tra, TTCP thấy việc tổ chức thực hiện và đôn đốc nộp tiền ký quỹ chưa nghiêm túc, để nợ đọng nhiều; đối tượng được hoãn và phải nộp tiền ký quỹ chưa khách quan.

Một số dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và các đồ án quy hoạch chung của TP. Quy Nhơn và vùng phụ cận; để một số chủ đầu tư tổ chức thi công các hạng mục, công trình khi chưa được bàn giao đất, chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế bản vẽ thi công, vi phạm xây dựng được phê duyệt...

TTCP cũng chỉ rõ, Sở xây dựng tỉnh Bình Định tiến hành những biện pháp xử lý thiếu kiên quyết. Sở KH&ĐT chưa theo dõi được cụ thể về số vốn đầu tư, giá trị khối lượng và kết quả thực hiện của các dự án. Một số dự án chậm triển khai nhưng thiếu kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, chậm đề xuất xử lý, thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư.

Trước những sai phạm trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp; yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra và các biên bản làm việc của đoàn thanh tra.

UBND tỉnh Bình Định rút kinh nghiệm đối với những sai sót khuyết điểm được nêu trong kết luận thanh tra; biên bản làm việc của đoàn thanh tra; từ đó xác định hình thức xử lý phù hợp quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó rà soát, điều chỉnh lại quy mô, cơ cấu vốn đối với các công trình, dự án đã được phê duyệt, xác định tính cấp thiết của từng công trình, dự án để có kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm của giai đoạn tiếp theo, tránh đầu tư dàn trải, vốn cho các công trình cấp bách, để phát huy hiệu quả vốn đầu tư;

Rà soát, nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh lại quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035 tầm nhìn năm 2050 với thực tế phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đồng thời, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động xây dựng; cấp giấy phép xây dựng không để xảy ra tình trạng chủ đầu tư tổ chức thi công các hạng mục, công trình khi chưa được bàn giao đất, chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế bản vẽ thi công, giấy phép xây dựng, biện pháp thi công được phê duyệt...có biện pháp Kiên quyết xử lý những vi phạm xảy ra hoạt động xây dựng.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn bất cập, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư; có biện pháp xử lý, thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư đối với những công trình, dự án vi phạm.

Văn Dũng
Theo Nhà đầu tư

Từ khóa: