10 tháng trước

Hết tháng 8, CAR nhóm ngân hàng TMCP nhà nước chỉ đạt 9,69%, thấp nhất hệ thống

8 tháng đầu năm, tổng tài sản của toàn hệ thống các TCTD đạt 9.251 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cuối năm trước. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) hệ thống đạt 12,37%.

Hết tháng 8, CAR của nhóm ngân hàng TMCP nhà nước chỉ đạt 9,69% (Ảnh minh hoạ)

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt nam (NHNN), đến cuối tháng 8/2017, tổng tài sản của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đạt 9.251 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cuối năm trước.

Trong đó, tổng tài sản của các ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước chiếm trên 45% đạt 4.197 tỷ đồng (tăng 8,7% với đầu năm), các NHTM cổ phần chiếm 40% đạt 3,722 tỷ đồng (tăng 8,8%).

Có thể nhận thấy trong 8 tháng đầu năm vốn điều lệ của các ngân hàng liên doanh, nước ngoài, các công ty tài chính, và quỹ tín dụng nhân dân có mức tăng cao hơn nhiều so với trung bình toàn hệ thống (3,5%) dao động từ 7,7% - 8,5%. Điều này thể hiện sự phát triển của các loại hình này trong thời gian qua.

Một số chỉ tiêu cơ bản đến 31/8/2017 (Đvt: tỷ đồng, %) Nguồn: SBV

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của toàn hệ thống đạt 12,37% trong đó nhóm NHTM nhà nước có tỷ lệ thấp nhất chỉ ở mức 9,69%, nhóm NHTM cổ phần cao hơn với 11,12%. Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài có tỷ lệ này cao nhất với 32,17%.

Về tỷ lệ vốn ngắn hạn trên cho vay trung dài hạn toàn hệ thống ở mức trên 32%. Tỷ lệ này ở hai nhóm NHTM nhà nước và cổ phần không có nhiều chênh lệch với trên 35%, mức thấp hơn so với quy định của NHNN hiện nay.

Hết tháng 8, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt xấp xỉ 6.100 tỷ đồng, tăng 10,8% so với đầu năm. Tổng phương tiện thanh toán đạt hơn 7.762 tỷ đồng, tăng 8,9%. Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động là 88,74%.

Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động tháng 8/2017 (Nguồn: SBV)

Diệp Bình
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: