8 tháng trước

Hình ảnh đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Đông Mỹ

Sau khi di chuyển trên nhiều tuyến phố Hà Nội, trưa 7/10, linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về tới khu an táng tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Sau khi di chuyển trên nhiều tuyến phố Hà Nội, trưa 7/10, linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về tới khu an táng tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đến khu an táng, tại khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào khu an táng tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào khu vực an táng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào khu vực an táng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào khu vực an táng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Người dân Đông Mỹ đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Theo TTXVN/Vietnamplus

Từ khóa: