3 tháng trước

Huyện Phú Xuyên (Hà Nội): Sơ kết giữa nhiệm kỳ về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”

Sáng ngày 04/6/2018, Huyện Phú Xuyên long trọng tổ chức hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 04-CTr/HU ban hành ngày 08/01/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên khóa XXIV về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Nhà văn hóa huyện Phú Xuyên (thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội).

Hội nghị thông qua báo cáo đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/HU của Huyện ủy Phú Xuyên từ đầu năm 2016 đến ngày 31/3/2018 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2020. Theo đó, từ đầu năm 2016 đến hết quý I/2018, huyện Phú Xuyên đã tổ chức được 35 hội nghị để quán triệt, triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, với trên 6.000 lượt người tham dự. 
 

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình 04-CTr/HU của Huyện ủy Phú Xuyên về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”.


UBND huyện Phú Xuyên đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 1.359 người là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/HU của Huyện ủy Phú Xuyên; Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo huyện; cán bộ Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện; Trưởng, phó Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng ban giám sát cộng đồng ở thôn.
 

Hội nghị có đầy đủ lãnh đạo huyện, đại diên các phòng ban chuyên môn, lãnh đạo các xã, thị trấn tham dự.


Về kết quả thực hiện, huyện Phú Xuyên đã hoàn thành xây dựng nhãn hiệu tập thể rau cần Khai Thái; xúc tiến thương mại, quảng bá đưa rau cần vào hệ thống siêu thị. Năm 2017 đã tổ chức bình tuyển cây đầu dòng được 8 cây bưởi Thồ xã Bạch Hạ để bảo tồn, phục vụ nhân giống, mở rộng diện tích và đang triển khai xây dựng nhãn hiệu tập thể.

Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm duy trì trên địa bàn huyện Phú Xuyên là trên 1,8 triệu con, trong đó: đàn trâu, bò là gần 5 nghìn con; đàn lợn trên 84 nghìn con; đàn gia cầm, thủy cầm là trên 1,7 triệu con. Chăn nuôi quy mô lớn được đưa dần ra khỏi khu dân cư, như: Chăn buôi bò sữa ở xã Quang Lãng; lợn thịt ở xã Hồng Thái, Châu Can, Quang Lãng với quy mô từ 1.000 - 4.200 con; nuôi gà thịt ở Quang Lãng với quy mô 10 nghìn con,…góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
 

Ông Lê Thiết Cương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội về dự, phát biểu tại hội nghị.


Về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và ứng dụng công nghệ cao, đến nay huyện Phú Xuyên đã thực hiện chuyển đổi được 2.430 ha, trong đó: diện tích VAC là 1.506 ha; diện tích nuôi trồng thủy sản 445 ha; diện tích cây ăn quả là 178 ha; diện tích chăn nuôi xa khu dân cư là 52 ha; diện tích rau an toàn là 241 ha. Toàn huyện có 89 trang trại đạt tiêu chí, tăng 16 trang trại so với năm 2015, trong đó có 21 trang trại chăn nuôi, 26 trang trại tổng hợp, 40 trang trại thủy sản, 02 trang trại trồng trọt. Tổng giá trị sản lượng hàng hóa của 89 trang trại là 152 tỷ 587 triệu đồng. Nhiều mô hình mới được nhân dân áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình trồng Măng tây xanh, rau trái vụ; mô hình rau cần an toàn, khoai tây vụ Đông, bí xanh an toàn, bưởi Diễn, cam Canh,… Giá trị sản xuất/1 ha canh tác đạt từ 200 - 230 triệu đồng, có mô hình đạt 400 - 500 triệu đồng/1 ha.

Để khuyến khích áp dụng cơ giới hóa, Huyện đã hỗ trợ 70% tiền giá thể đối với diện tích cấy máy. Diện tích cấy máy chiếm 10% tổng diện tích cấy lúa. Việc gieo mạ khay cấy bằng máy đã mang lại hiệu quả thiết thực; năng suất cấy máy tăng 200 - 300 kg/ha; chi phí sản xuất giảm từ 3 - 3,5 triệu đồng/ha. Một số HTX đã làm chủ công nghệ sản xuất mạ khay và chuyển giao cho nông dân các tỉnh lân cận, như: Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên,…
 

Bà Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên, Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên lên phát biểu tổng kết hội nghị. 


Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã có một số mô hình đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế và đảm bảo an toàn thực phẩm, như: Mô hình trồng măng tây xã Hồng Thái có sử dụng hệ thống tưới tiêu, trồng trong nhà màng; một số trang trại chăn nuôi ở xã Phúc Tiến, Châu Can, Quang Lãng, Tân Dân sử dụng giống mới nhập nội, chăn nuôi theo công nghệ chuồng kín, có hệ thống điều tiết nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, có hệ thống máng ăn, uống tự động. Mô hình nuôi trồng thủy sản ở xã Tri Trung sử dụng giống lai, công nghệ vi sinh trong xử lý môi trường nước. 

Để đảm bảo đầu ra ổn định, một số cơ sở chăn nuôi đã liên kết với một số công ty lớn, tập đoàn lớn như Công ty Mavin Austfeet,… Mặc dù giá cả thịt lợn xuống thấp song các trang trại trên địa bàn huyện vẫn đảm bảo ổn định đàn gia súc, có tích lũy phát triển. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục có chính sách hỗ trợ tín dụng để các trang trại có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất chuồng trại phát triển chăn nuôi theo hướng liên kết chuỗi giá trị và đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, như chăn nuôi ở xã Quang Lãng, Hồng Thái; rau an toàn Minh Tân, Khai Thái; thủy sản ở Tri Trung, Chuyên Mỹ, Phú Túc; vùng trồng lúa chất lượng cao ở các xã: Phượng Dực, Đại Thắng, Tri Trung, Hoàng Long, Nam Phong, Hồng Minh, Văn Hoàng, Châu Can,…
 


Về công tác xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã rà soát, điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã đến năm 2020, đảm bảo phù hợp, khớp nối các dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trong đó có điều chỉnh bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đảm bao phù hợp đặc điểm tự nhiên, lợi thế và nhu cầu địa phương. UBND huyện Phú Xuyên cũng đã hoàn thành phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn ở 26 xã. Đã phê duyệt điều chỉnh đề án Nông thôn mới của 16/26 xã.
 

Hội nghị đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình 04-CTr/HU của Huyện ủy Phú Xuyên về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”. 


Sau 02 năm thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, đời sống nông dân trên địa bàn huyện Phú Xuyên từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 35,8 triệu đồng/người/năm; đa số các hộ gia đình đã có nhà kiên cố, khang trang; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,06%; tỷ lệ các hộ gia đình dùng nước sạch 41,8%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 83,4%; có 28/28 Trạm y tế xã có bác sỹ do vậy công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững, một số nơi có chuyển biến tích cực. 

Bài và ảnh: Văn Bình
Theo TBV 

Từ khóa: