6 năm trước

Indonesia muốn xóa bỏ lao động trẻ em vào 2020

Chính phủ Indonesia đã đặt mục tiêu không lao động trẻ em vào năm 2020 thông qua Chương trình xóa bỏ lao động trẻ em (PPA) được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia trao quyền cho gia đình (PKH).

Chính phủ Indonesia đã đặt mục tiêu không lao động trẻ em vào năm 2020 thông qua Chương trình xóa bỏ lao động trẻ em (PPA) được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia trao quyền cho gia đình (PKH).


Nguồn: AFP

Theo Bộ trưởng Nhân lực và Di cư Indonesia, Muhaimin Iskandar, từ năm 2008 đến nay, nước này đã giảm được hơn 32.600 lao động trẻ em và số các em này đã được đi học miễn phí tại các trung tâm giáo dục. Indonesia đang có kế hoạch đưa 11.000-14.000 các em có hoàn cảnh như vậy tới học tập miễn phí tại các trung tâm giáo dục trong năm 2013 và 2014.

Bộ trưởng Muhaimin Iskandar trong dịp tham dự lễ trao học bổng miễn phí cho 2.280 em nhỏ được giải thoát khỏi nơi làm việc ở tỉnh Đông Java mới đây đã khẳng định đi học là quyền của trẻ em. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng chính phủ, chính quyền các cấp và các tổ chức cần tăng cường quan tâm và nỗ lực để hàng triệu trẻ đường phố, con của các gia đình nghèo, được đi học miễn phí.

Trong khi đó, Bộ trưởng Phúc lợi xã hội Indonesia, Agung Laksono cho biết chính phủ nước đã chuẩn bị thực thi một số chính sách an sinh xã hội mới, trong đó có việc tăng hỗ trợ giáo dục cho các gia đình nghèo và có thu nhập thấp để bù đắp những ảnh hưởng của kế hoạch tăng giá nhiên liệu được trợ giá, dự kiến sẽ bắt đầu được thực hiện trong tháng Sáu tới.

Số em được nhận học bổng giáo dục sẽ tăng lên 15,4 triệu, và số gia đình được hỗ trợ thông qua Chương trình PKH cũng sẽ tăng từ 2,4 triệu lên 3,2 triệu.

Việt Tú
theo Vietnam+

Từ khóa: