3 tháng trước

Khẩn trương trình Chính phủ Nghị định quản taxi công nghệ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2019.

Theo VTC
Từ khóa: