4 năm trước

Khởi động dự án Dân chấm điểm dịch vụ công trên điện thoại

Ngày 18/8, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với tổ chức Oxfam Anh tổ chức hội thảo khởi động dự án Dân chấm điểm M-Score (Mobilephone Scorecard - thẻ đánh giá chất lượng dịch vụ công trên điện thoại).


Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Dương Ngoc/TTXVN)

Dân chấm điểm M-Score là sáng kiến mới trên thế giới và Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công tại cấp cơ sở cũng như tăng cường sự minh bạch và trách nhiệm giải trình mà các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai dịch vụ.

Tham gia dự án, người dân sẽ nhận được tin nhắn và điện thoại từ tổng đài ngay sau khi hoàn thành giao dịch tại Văn phòng Một cửa để đánh giá kết quả phục vụ dân tại các Văn phòng Một cửa. Người dân còn có thể gọi điện đến đường dây nóng 1800 8081 để biết thông tin về hiện trạng hồ sơ của mình và phản ánh, góp ý về thái độ và cách làm việc của Văn phòng Một cửa.

Dự án Dân chấm điểm M-Score tại Quảng Bình sẽ được triển khai tại Ủy ban Nhân dân các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới; tùy thuộc vào kết quả thực hiện dự án có thể mở rộng phạm vi khảo sát tại một số sở, ngành cấp tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình, cho biết dự án nhằm mục đích thiết lập cơ chế để người dân phản hồi, đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Thông qua kết quả khảo sát lấy ý kiến đánh giá của nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện; các sở, ngành có liên quan thấy được mức độ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính từ đó có các giải pháp để nâng cao chất lượng thực thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Được biết, thời gian thực hiện dự án tại Quảng Bình trong 3 năm, từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2018.

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đánh giá cao và hoan nghênh sự hợp tác của các đối tác đồng thời cam kết sẽ triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết với các bên đối tác, sử dụng công bố kết quả M-Score để đảm bảo cải thiện chất lượng dịch vụ công tại địa phương, trên cơ sở kết quả khảo sát được công bố và kết quả khảo sát trực tiếp.

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Văn phòng Một cửa, các cơ quan chuyên môn cấp huyện bổ sung, điều chỉnh các giải pháp, cơ chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao phẩm chất, năng lực cán bộ nhằm cải thiện tốt hơn quan hệ với người dân trên địa bàn.

Hàng quý, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ có đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện của các Văn phòng Một cửa và công tác chỉ đạo, phối hợp của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các ngành liên quan, báo chí địa phương.

Hàng năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các Văn phòng Một cửa cấp huyện có thành tích trong việc cải thiện chỉ số phục vụ phù hợp với sự hài lòng của người dân.

Nguyễn Đức Thọ
theo Vietnam+

Từ khóa: