khoảng 1 tuần trước

Kiểm toán điều chỉnh tăng lãi hơn 89 tỉ đồng, Eximbank nói ngân hàng vẫn tuân thủ yêu cầu NHNN

Theo Eximbank, lãi sau thuế sau soát xét tăng hơn 89 tỉ đồng là do công ty kiểm toán điều chỉnh giảm hơn 111 tỉ đồng chênh lệch tỷ giá đối với các giao dịch kì hạn. Eximbank cũng cho biết việc hạch toán các nghiệp vụ tại ngân hàng vẫn thuân thủ theo yêu cầu của NHNN.

Eximbank nói gì khi kiểm toán điều chỉnh tăng lợi nhuận hơn 89 tỉ đồng? - Ảnh 1.
Ảnh minh họa (Nguồn: Eximbank)

Ngay sau khi báo cáo tài chính kiểm toán được công bố với lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm tăng thêm 89 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) giải trình nguyên nhân.

So với báo cáo tự lập trước đó, lợi nhuận sau kiểm toán của Ngân hàng tăng thêm 89 tỉ đồng, tương đương tăng 17%, Eximbank cho biết nguyên nhân làm thay đổi lợi nhuận là do công ty kiểm toán điều chỉnh giảm hơn 111 tỉ đồng chênh lệch tỷ giá đối với các giao dịch kì hạn.

Đồng thời, kiểm toán cũng điều chỉnh tăng thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng hơn 111 tỉ đồng (từ 43,4 tỉ đồng lên 154,8 tỉ đồng).

Eximbank cho biết cơ sở của việc điều chỉnh này là để đảm bảo nguyên tắc số liệu có thể so sánh được giữa các kì khi trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ. Việc hạch toán các nghiệp vụ tại ngân hàng vẫn thuân thủ theo công văn của NHNN về việc hướng dẫn hách toán kế toán nghiệp vụ phái sinh tiền tệ.

Eximbank nói gì khi kiểm toán điều chỉnh tăng lợi nhuận hơn 89 tỉ đồng? - Ảnh 2.
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 của Eximbank trước khi kiểm toán (Nguồn: BCTC quí II)
Eximbank nói gì khi kiểm toán điều chỉnh tăng lợi nhuận hơn 89 tỉ đồng? - Ảnh 3.
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 của Eximbank sau khi kiểm toán (Nguồn: BCTC hợp nhất sau soát xét giữa niên độ 2019)

Trước đó, Eximbank đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét giữa niên độ 2019 với lợi nhuận sau thuế đạt 610 tỉ đồng, tăng hơn 89 tỉ đồng so với báo cáo tài chính quí II (hơn 521 tỉ đồng). 

Với mức lợi nhuận sau xoát sét này, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của ngân hàng chỉ giảm khoảng 17% so với cùng kì năm trước, thấp hơn mức giảm 28% theo báo cáo tài chính quí II.

Ngoài ra, Eximbank cũng có giải trình về nguyên nhân lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán giảm gần 18% so với cùng kì năm trước.

Theo đó, lợi nhuận sụt giảm là do 6 tháng đầu năm 2018, Eximbank đã ghi nhận khoản thu nhập từ góp vốn mua cổ phần cao đột biến (hơn 521 tỉ đồng) từ việc bán toàn bộ cổ phiếu đầu tư vào một tổ chức tín dụng trong khi cùng kì năm nay, thu nhập từ mảng này chỉ hơn 4 tỉ đồng.

Nếu loại trừ ảnh hưởng của nguồn thu nhập này thì lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong nửa đầu năm nay tăng trưởng 89% đạt hơn 758 tỉ đồng.

Quốc Thụy

Theo Kinh tế & Tiêu dùng, Vietnambiz

Từ khóa: