7 năm trước

Kinh tế khó khăn, kiều hối vẫn tăng mạnh

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, trong những năm gần đây, lượng kiều hối gửi về Việt Nam mỗi năm thường tăng khoảng 10-15%.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, trong những năm gần đây, lượng kiều hối gửi về Việt Nam mỗi năm thường tăng khoảng 10-15%.

Trong hai quý đầu năm nay, lượng kiều hối mà người Việt ở nước ngoài gửi về đã đạt trên 6 tỉ USD, trong khi đó lượng kiều hối cả năm 2011 là trên 9 tỉ USD.

Tính chung, kiều hối và đầu tư từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mỗi năm đạt xấp xỉ 20 tỉ đô la Mỹ. Đã có trên 2.000 dự án được kiều bào đăng ký đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn xấp xỉ 6 tỉ đô la Mỹ. Nhưng theo ông Sơn, số vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp của Việt kiều thực tế cao hơn nhiều, nếu tính cả những dự án như dự án du lịch, bất động sản lớn do kiều bào đầu tư nhưng không trực tiếp đứng tên đăng ký.

Các dự án đầu tư của Việt kiều trải rộng ở nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, giáo dục, công nghiệp, và các dự bán bất động sản du lịch như cáp treo Bà Nà ở Đà Nẵng, hay Dalat Eden Resort tại TP. Đà Lạt do một Việt kiều Đức đầu tư.

Ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết, Bộ Ngoại giao đang hỗ trợ chính sách để Việt kiều được có hai quốc tịch và được sở hữu nhà tại Việt Nam khi có quốc tịch Việt Nam. Hiện nay, trong số 4 triệu Việt kiều đã có gần 200 chủ sở hữu bất động sản Việt Nam.

Ngoài ra, hiện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trình Chính phủ đề án về chính sách thu hút tri thức của người Việt Nam ở nước ngoài để kêu gọi lực lượng trí thức người Việt đang sinh sống ở nước ngoài đóng góp cho đất nước.

Trên thế giới hiện có gần 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở 104 quốc gia và lãnh thổ; trong đó có khoảng 400.000 chuyên gia, trí thức, hàng trăm chuyên gia đang công tác trong các cơ quan đầu ngành ở các nước phát triển, đặc biệt có đóng góp lớn trong các lĩnh vực điện tử, y học, sinh học, công nghệ cao ở Nhật Bản, Mỹ…

Nam Phong
Theo Vietnamnet

Từ khóa: