6 năm trước

Kon Tum: Chi 2,72 tỷ đồng cho người dân bảo vệ rừng

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum cho biết, thực hiện chính sách dịch vụ môi trường rừng, Quỹ vừa chi tạm ứng 2 tỷ 720 triệu đồng cho 1.161 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được giao khoán quản lý và bảo vệ khoảng 18.000ha rừng,

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum cho biết, thực hiện chính sách dịch vụ môi trường rừng, Quỹ vừa chi tạm ứng 2 tỷ 720 triệu đồng cho 1.161 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được giao khoán quản lý và bảo vệ khoảng 18.000ha rừng, trong kế hoạch giai đoạn 2001 - 2012 ở các địa phương trong tỉnh.


Đây là số tiền Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum thu từ các nhà máy thủy điện hưởng lợi từ rừng, do các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân ủy thác. Số tiền này sẽ giúp cho các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán quản lý và bảo vệ rừng ở Kon Tum giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống.

Trung Đức
theo Thanh tra

Từ khóa: