10 tháng trước

Kỳ 2 - Sai phạm tại Sở Y tế Bắc Giang: Cấp giấy phép trái luật, Giám đốc Sở là người chịu trách nhiệm

KLTT của Bộ Y tế chỉ rõ 2 hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động Khám, chữa bênh trái luật, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang là người chịu trách nhiệm.

Pháp luật Plus đã đăng tải thông tin về việc Sở Y tế Bắc Giang cấp "vô tội vạ" hàng chục chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Cục Quản lý khám, chữa bệnh sau khi thanh tra hoạt động cấp Chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh, cấp giấy phép hoạt động và hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập tại Bắc Giang không chỉ phát hiện ra những sai phạm trong quá trình cấp Chứng chỉ hành nghề, mà còn nhiều hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trái luật.


Trụ sở Sở Y tế Bắc Giang.

Cụ thể theo như Kết luận thanh tra, Có 2 hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh cho 2 phòng khám có sai phạm.

Hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh cho phòng khám Đa khoa Anh Quất thực hiện phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động; Nâng xương chính mũi sau chấn thương; lấy dị vật tai (gây mê, gây tê) theo Quyết định số 1808/QĐ-SYT ngày 8/12/2014.

Phòng khám  Đa khoa Y Cao - Hà Nội thực hiện kỹ thuật đỡ đẻ thường ngôi chỏm theo Quyết định số 590/QĐ-SYT ngày 25/3/2016 của Sở Y tế.

Với 2 hồ sơ này, Cục Quản lý khám, chữa bệnh kết luận: Việc cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn và danh mục kỹ thuật mà cơ sở không đáp ứng được về cơ sở vật chất, Trang thiết bị y tế cũng như nhân lực là trái quy định của Luật, Khám bệnh chữa bệnh tại Điều 43. (Điều kiện cấp giấy phép hoạt động Khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh); 

Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015; Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh.

Ông Ong Thế Viên - Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang (Ảnh: BGP/Nguyễn An).

Ngoài ra Cục Quản lý khám, chữa bệnh nêu rõ trong văn bản: Một số trường hợp thực hiện không đúng quy định của pháp luật trong công tác cấp chứng hành nghề khám chữa bệnh; Quyết định cho các cơ sở khám chữa bệnh chưa đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn ngoài phạm vi quy định tại Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 sửa đổi, bổ xung một số điều của  Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh.
Để sảy ra những sự việc trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Y tế, Hội đồng tư vấn, Tổ thư ký cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.Ngoài ra Cục Quản lý khám, chữa bệnh.

Được biết Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang hiện tại là ông Ong Thế Viên.

Trước những thông tin trên, để có thông tin khách quan, nhiều chiều PV Pháp luật Plus đã liên hệ với ông Ông Thế Viên qua số điện thoại được công khai trên Công thông tin điện tử của Sở Y tế Bắc Giang nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Theo Pháp Luật Plus

Từ khóa: