5 năm trước

Lãi suất giảm 0,5 - 1,5%/năm

Ngày 5/9, Ngân hàng (NH) Nhà nước cho biết, 8 tháng đầu năm đã điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, trong đó chủ yếu qua nghiệp vụ thị trường mở để điều tiết lượng tiền cung ứng hợp lý, sẵn sàng cung ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng (TCTD), ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.


Giao dịch tại Agribank. Ảnh: Đăng Khoa

Tính đến ngày 21/8/2014, tổng phương tiện thanh toán tăng 8,66%, huy động vốn tăng 8,12% so với cuối năm 2013; thanh khoản của các tổ chức tín dụng tiếp tục được đảm bảo và dư thừa, lãi suất thị trường liên NH ổn định ở mức thấp.

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 8 về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động NH 8 tháng đầu năm 2014 và định hướng trong thời gian tới, diễn ra mới đây, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, NH Nhà nước đã giữ ổn định các mức lãi suất điều hành, lãi suất huy động tối đa bằng VND và USD, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục yêu cầu các TCTD giảm lãi suất cho vay (kể cả các khoản cho vay cũ). Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VND đã giảm 0,5 - 1,5%/năm so với cuối năm 2013, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường tiền tệ. Lãi suất của các khoản vay cũ tiếp tục được các TCTD tích cực điều chỉnh giảm. Đến ngày 14/8/2014, dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 15%/năm chiếm 4,45% tổng dư nợ cho vay VND, dư nợ có lãi suất trên 13%/năm chiếm 12,45% tổng dư nợ cho vay bằng VND.

Ngoài ra, trên cơ sở theo dõi sát tình hình tăng trưởng tín dụng của từng TCTD và toàn hệ thống, xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng cho một số TCTD; NH Nhà nước đã phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, xử lý các vướng mắc liên quan đến hoạt động tín dụng, xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản, trên cơ sở đó ngày 15/8/2014, NHNN đã ban hành Thông tư số 22/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ/CP; phối hợp với Bộ Xây dựng là đơn vị chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NĐ-CP ngày 7/1/2013 để xử lý một số vướng mắc của chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở.

Đáng chú ý, ngành NH tiếp tục tổ chức, triển khai chính sách tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực để mở rộng tín dụng có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, góp phần bảo đảm an sinh - xã hội như: Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng, chương trình liên kết 4 nhà trong lĩnh vực xây dựng, chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất các sản phẩm nông sản xuất khẩu, mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, mô hình cánh đồng mẫu lớn; chính sách cho vay hỗ trợ đối với lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản; phối hợp với các chính quyền địa phương, chỉ đạo các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai các chương trình kết nối giữa NH với doanh nghiệp tại các địa phương... Nhờ vậy, đến ngày 21/8/2014, tín dụng toàn hệ thống các TCTD đối với nền kinh tế tăng 4,33% so với cuối năm 2013. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Cùng thời gian, ngành NH tiếp tục triển khai tích cực Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động NH để đảm bảo an toàn hoạt động NH và hệ thống các TCTD.

Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp đồng bộ để kiềm chế nợ xấu gia tăng, trong đó chỉ đạo các TCTD tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng để hạn chế phát sinh nợ xấu mới.

Đăng Khoa
theo Thanh tra

Từ khóa: